GUS: Wskaźnik koniunktury w budownictwie wzrósł do +6,4 pkt w czerwcuWarszawa, 23.06.2017 (ISBnews) - Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się w czerwcu br. na poziomie plus 6,4 wobec plus 2,5 pkt w poprzednim miesiącu, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Poprawę koniunktury sygnalizuje 20,5% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 14,1% (przed miesiącem odpowiednio 18,9% i 16,4%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Oceny dotyczące portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są pozytywne po raz pierwszy od połowy 2011 r., podkreślono w komunikacie.

"Odpowiednie oczekiwania są optymistyczne, zbliżone do formułowanych w maju. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest mniej negatywnie niż przed miesiącem. Prognozy w tym zakresie są bardziej korzystne od przewidywań formułowanych w maju. Nadal sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Czerwiec jest czwartym z rzędu miesiącem, w którym prognozowany jest niewielki wzrost zatrudnienia. Zapowiadany jest nieznaczny wzrost cen robót budowlano-montażowych, zbliżony do oczekiwanego w ostatnich trzech miesiącach" - czytamy w komunikacie.

Spośród badanych podmiotów 30,5% (przed rokiem 25,6%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Podobnie jak w ostatnich dwóch miesiącach, dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się nieznacznego wzrostu portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych., podał też GUS.

GUS zwrócił uwagę, że od 2013 r. zwiększało się stopniowo wykorzystanie mocy produkcyjnych (71,2% w czerwcu 2013 r., 76,1% w czerwcu 2014 r.). W czerwcu br. kształtuje się ono na poziomie 81,3%, nieco wyższym od odnotowanego w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat (78,1% przed rokiem, 77,8% w czerwcu 2015 r.).

W czerwcu 9,8% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje aktualne moce produkcyjne (przy posiadanym portfelu zamówień i przewidywanych zmianach popytu) jako zbyt duże, 75,5% jako wystarczające, a 14,7% jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 14,0%, 75,1%, 10,9%).

(ISBnews)