Szef resortu energii uczestniczył w otwarciu trzydniowego International Mining Forum – Międzynarodowego Forum Górniczego, którego motywem przewodnim są innowacje w przemyśle wydobywczym. Tchórzewski zadeklarował wsparcie Ministerstwa Energii dla wdrażania innowacji w górnictwie. Resort widzi w tym szansę na udowodnienie, że budowanie niskoemisyjnej gospodarki nie musi oznaczać całkowitego odejścia od węgla jako paliwa.

„Przede wszystkim mówimy o innowacjach. Innowacje, zmiany, wszystkie udoskonalenia, które należy wprowadzić w górnictwie są związane z formułą walki o to, żeby górnictwo mogło wygrać w sytuacji zmieniających się wymogów klimatycznych. To niezwykle ważne, zarówno dla sektora węgla koksowego jak i energetycznego” – ocenił Tchórzewski.

„W Ministerstwie Energii kładziemy mocny nacisk na innowacje i takie zmiany, dzięki którym można wykazać, że węgiel kamienny jest do zaakceptowania z klimatycznego punktu widzenia. Osobiście mam takie przekonanie, choć nie zawsze jest to jeszcze przyjmowane ze zrozumieniem na zewnątrz” – dodał minister, podkreślając, że strona polska prowadzi w tej sprawie stały dialog z przedstawicielami Komisji Europejskiej.

Według Tchórzewskiego takie międzynarodowe spotkania jak te rozpoczęte w środę w woj. śląskim, pomagają w zmianie podejścia do górnictwa na forum międzynarodowym, które dziś często jest kształtowane przez postulat całkowitej dekarbonizacji, z którym nie zgadza się Polska.

Zdaniem ministra, osiągnięcie postulowanego przez KE całkowitego wyeliminowania węgla z europejskiej gospodarki do 2050 r. oznaczałoby dla Polski wzrost cen energii co najmniej o 100 proc., co – jak mówił Tchórzewski – jest nie do przyjęcia zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla obywateli. Minister przypomniał, że Polska zamierza, dużym wysiłkiem, zmniejszyć udział węgla w produkcji energii w 2050 r. do ok. 50 proc., wobec ponad 80 proc. obecnie.

Tchórzewski przypomniał, że Komisja Europejska notyfikowała program pomocowy dla polskiego górnictwa, służący ratowaniu tej branży, a to oznacza, że akceptuje fakt, iż polskie górnictwo i węgiel nadal są i będą potrzebne polskiej gospodarce. „Na to wszystko możemy spojrzeć z pewną nadzieją, że jeżeli pokażemy wolę pójścia w kierunku górnictwa ekologicznego, innego pod względem klimatycznym, to możemy dużo uzyskać” – mówił minister.

Uczestniczący w środowej inauguracji górniczego Forum ambasador Australii w Polsce Paul Wojciechowski ocenił, że australijskie podejście do węgla jest podobne do polskiego – Australia należy do dużych producentów tego surowca.

„Jako kraje węglowe musimy trzymać się razem; nasze myślenie w Australii jest podobne do polskiego (…). Problemy zmiany klimatu są wyzwaniem, ale musimy rozwiązywać je rozumnie i pamiętać, że węgiel nadal będzie rozwiązaniem dla wielu gospodarek. Powinniśmy razem pracować, by zmienić wizerunek węgla na arenie światowej. Nie wstydzimy się węgla i walczymy o zrozumienie, że ten surowiec jest nadal ważnym rozwiązaniem dla cywilizacji” – mówił ambasador Australii.

Gospodarzem tegorocznego International Mining Forum (IMF) jest Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW). W czwartek eksperci i praktycy z branży wydobywczej w krajach należących do światowej czołówki przemysłu węglowego spotkają się w należącej do JSW kopalni Pniówek, w kolejnym dniu odwiedzą też inne kopalnie spółki.

Konferencja IMF po raz pierwszy odbyła się w 2004 r. z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W środowisku górniczym zyskała prestiż, stając się platformą wymiany myśli naukowej i praktycznych inżynierskich rozwiązań na forum międzynarodowym, z udziałem przedstawicieli branży górniczej z całego świata. Na Śląsk przyjechali m.in. przedstawiciele sektora węglowego z Australii, RPA, Kanady i państw Ameryki Południowej.

Prezes JSW Daniel Ozon ocenił podczas inauguracji Forum, iż sprostanie nowym wyzwaniom związanym z przejściem do gospodarki opartej na zaawansowanych technologiach wiele osób niesłusznie utożsamia z odejściem od gospodarki opartej na przemyśle surowcowym.

„Tak jednak nie jest. Są to bowiem zupełnie różne wyzwania i dziedziny wzajemnie przenikające się, a nie wykluczające. Należy jednoznacznie stwierdzić, iż przez najbliższych kilkadziesiąt lat ideę społeczeństwa opartego na najnowszych technologiach będziemy realizować wykorzystując tradycyjne gałęzie gospodarki. Polska energetyka na długo pozostanie oparta na węglu, a świat przez kolejne dziesiątki lat nie odejdzie od produkcji stali z wykorzystaniem koksu” – mówił Ozon.

„Nie możemy również zapominać o tym, że oparcie się na własnych zasobach naturalnych, wolnych od wszelkiego typu ryzyka, jest nie tylko gwarantem suwerenności państwa, ale równocześnie solidnym wsparciem realizacji programu sanacji gospodarki. Pamiętajmy, że nasza cywilizacja zbliża się do momentu, w którym poziom zużycia surowców mineralnych, zwłaszcza surowców energetycznych, będzie powodował wyczerpywanie dostępnych złóż, przy jednoczesnym spadku możliwości odkrycia nowych” – wskazał prezes JSW.

Według Ozona rozpoczęta w środę konferencja ma być platformą wymiany myśli naukowej i praktycznych doświadczeń inżynierskich, które uaktywnią polski i międzynarodowy kapitał intelektualny na rzecz współtworzenia lepszej przyszłości górnictwa jako branży niezbędnej w nowoczesnej gospodarce. Partnerem Forum jest spółka JSW Innowacje, która ma przygotowywać i wdrażać nowoczesne rozwiązania w grupie JSW.

Podczas obrad Forum JSW zamierza przedstawić kierunkowe założenia opracowywanej właśnie strategii działania swojej grupy kapitałowej do 2030 r. Jednym z tych założeń ma być większa mechanizacja pracy i wdrażanie innowacji, opartych na nowoczesnych technologiach. Wśród tematów obrad są także m.in. perspektywy pogodzenia rozwoju sektora wydobywczego z ograniczeniem jego wpływu na środowisko czy wyzwania w obszarze informatyki, wciąż w niewielkiej skali obecnej w kopalniach. Uczestnicy mają też w praktyce zapoznać się ze specyfiką kopalń JSW, w tym z wykorzystywaną techniką i technologią eksploatacji. (PAP)