S&P Global Ratings podtrzymał ratingi Grupy PZU na poziomie A- z perspektywą negatywną, podała agencja.

"Potwierdzenie ratingu nastąpiło po opublikowanej przez Grupę PZU 30 czerwca 2017 r. informacji o emisji obligacji podporządkowanych o wartości 2,25 mld zł. Zapadalność obligacji przypada w lipcu 2027 r., zaś wcześniejszy wykup jest możliwy po pięciu latach" - czytamy w komunikacie.

30 czerwca br. Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) poinformował, że wyemitował obligacje podporządkowane o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2 250 mln zł. Dzień wykupu obligacji przypada w dniu 29 lipca 2027 r.; obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów w PLN oraz marży wynoszącej 1,8%.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

(ISBnews)