Według szacunków Eurostatu, w maju 2017 r. w porównaniu z kwietniem 2017 r. produkcja przemysłowa wzrosła średnio o 1,3 proc. w 19 krajach strefy euro i o 1,2 proc. w całej Wspólnocie. W relacji rocznej, czyli w porównaniu do do maja 2016 r., produkcja przemysłowa wzrosła o po 4 proc. w obu strefach.

Perspektywa miesięczna

Miesięczne porównanie według głównych grup przemysłowych i według państw członkowskich także wypadło na plus. Na wzrost o 1,3 proc. produkcji przemysłowej w strefie euro w maju 2017 r. w porównaniu z kwietniem 2017 r. złożyły się: zwyżka o 2,3 proc. produkcji dóbr inwestycyjnych, wzrost o 1,8 proc. trwałych towarów konsumpcyjnych, o 1,2 proc. nietrwałych dóbr konsumpcyjnych, produkcji energii o 0,9 proc. i towarów pośrednich o 0,3 proc..

Reklama

W UE28 wzrost o 1,2 proc. był wynikiem: zwyżki produkcji dóbr inwestycyjnych o 2 proc., trwałych towarów konsumpcyjnych o 1,8 proc., nietrwałych dóbr konsumpcyjnych o 1 proc energii o 0,7 proc. oraz towarów pośrednich o 0,6 proc.

W ujęciu miesięcznym wśród państw członkowskich, dla których dostępne są dane, największe przyrosty produkcji przemysłowej odnotowano na Litwie (+ 3,8 proc.), w Rumunii (+ 3,5 proc.) i w Republice Czeskiej (+ 3,3 proc.), a największe spadki w Portugalii (-1 proc.) I Malty (-0,9 proc.). Polska z wynikiem 1,2 proc. plasuje się w środku stawki.

Perspektywa roczna

Także roczne porównanie według głównych grup przemysłowych wypada na plusie. Wzrost o 4 proc. w produkcji przemysłowej w strefie euro w maju 2017 r., w porównaniu z majem 2016 r., to wynika ze skoku o 7,5 proc. w górę produkcji trwałych towarów konsumpcyjnych, zwyżki o 5,5 proc. dóbr inwestycyjnych, o 3,8 proc. towarów pośrednich, konsumpcyjnych towarów nietrwałych o 2,6 proc. i energii o 2,2 proc.

Te same dane w przypadku całej Unii wyglądały następująco: produkcja trwałych towarów konsumpcyjnych wzrost o 6,8 proc., dóbr inwestycyjnych zwyżka o 6,1 proc., towarów pośrednich o 4,9 proc., dóbr konsumpcyjnych nietrwałych o 2,4 proc. i energii o 1,1 proc.

Wśród państw członkowskich, dla których dostępne są dane, największe przyrosty produkcji przemysłowej odnotowano w Rumunii (+ 14,6 proc.), w Estonii (+ 12,6 proc.) i w Republice Czeskiej (+ 10,7 proc.). Na Malcie i Zjednoczonym Królestwie odnotowano spadek (oba -0,7 proc.). W Polsce roczny wzrost produkcji przemysłowej sięgnął 6,8 proc.

>>> Czytaj też: "Sueddeutsche Zeitung": Niemcy zarobiły na pomocy dla Grecji 1,34 mld euro