Analitycy spodziewali się wzrostu PKB kwartał do kwartału o 0,7 proc., po wzroście w I kw. o 0,6 proc. przed rewizją, wobec 0,7 proc. po rewizji.

W ujęciu rok do roku PKB Niemiec wzrósł w II kwartale o 2,1 proc. Tu szacowano wzrost PKB o 1,9 proc., po wzroście w I kw. o 1,7 proc. przed rewizją, wobec 2 proc. po rewizji.

Urząd statystyczny podał, że bez uwzględniania czynników sezonowych PKB Niemiec wzrósł w II kwartale o 0,8 proc. rok do roku po wzroście w I kw. o 2,9 proc. przed rewizją, wobec 3,2 proc. po rewizji. Tu oczekiwano 0,6 proc.

>>> Czytaj też: Jak mocno rośnie nasza gospodarka? Oto prognozy ekonomistów