"Oceniamy, że wszystkie segmenty gospodarki, oprócz sektora finansowego, miały pozytywny wpływ na PKB w II kw." - powiedziała na spotkaniu z dziennikarzami Jeznach.

Dodała, że wpływ sektora budowlanego wyniósł ok. 0,5 pkt proc., a przemysłu ok. 1,0 pkt proc. Wpływ usług handlowych, w ocenie GUS, był nieznacznie niższy niż w I kw. i wyniósł "lekko" poniżej 1,0 pkt proc.

"Lekko" pozytywny był również wpływ na PKB eksportu netto.

Jeznach poinformowała, że wpływ sektora finansowego na PKB był w II kw. bliski neutralnego. (PAP Biznes)