"W lipcu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 6,8 proc. (wobec wzrostu o 5,8 proc. przed miesiącem oraz o 4,4 proc. w lipcu 2016 r.). W porównaniu z czerwcem br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 1,2 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 0,2 proc.)" - napisano w komunikacie GUS.

Zaznaczono, że w lipcu 2017 r. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku we wszystkich grupach.

"Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej +ogółem+ wysoki wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku zaobserwowano w jednostkach zajmujących się handlem pojazdami samochodowymi, motocyklami i częściami (o 10 proc. wobec wzrostu o 1,9 proc. przed rokiem) oraz w przedsiębiorstwach zaklasyfikowanych do grupowania +pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach+ (o 6,6 proc. wobec 10,2 proc. przed rokiem), jak również w podmiotach sprzedających paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 5,6 proc. wobec 1,1 proc.)" - wyjaśnił urząd statystyczny.

"Spośród grup o niższym udziale w sprzedaży detalicznej +ogółem+ najwyższy wzrost sprzedaży wykazały podmioty wchodzące w skład grupowania: +tekstylia, odzież, obuwie+ (o 16,7 proc.). W okresie styczeń-lipiec br. sprzedaż detaliczna zwiększyła się w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 7 proc. (wobec wzrostu o 5,1 proc. w 2016 r.)" - dodano.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w lipcu i czerwcu:

lipiec lipiec czerwiec czerwiec
rdr mdm rdr mdm
ogółem 7,1 0,6 6,0 0,9
pojazdy mechaniczne 6,1 -9,5 -0,9 3,7
paliwa 7,2 2,7 8,7 -0,7
żywność, napoje, wyroby tytoniowe 6,0 0,6 7,1 3,0
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach 5,1 4,9 4,7 0,7
leki, kosmetyki 11,8 -1,1 12,7 1,4
odzież, obuwie 10,5 -1,9 7,7 -1,4
meble, AGD, RTV 8,8 11,6 2,7 -1,0
prasa, książki 11,7 -0,3 10,8 -1,4
pozostałe 3,5 -2,1 2,6 0,8