"Błyskawiczna interwencja mogłaby przyczynić się do ograniczenia strat" - głosi cytowany dokument, rozesłany do komend policji.

Zalecono w nim także, by funkcjonariusze na służbie byli szczególnie czujni i by ich uwaga wykraczała poza rutynowe działania.

To kolejna decyzja podjęta w ostatnich dniach w związku z zagrożeniem terrorystycznym. Wcześniej MSW wydało polecenie wzmocnienia kontroli i ochrony miejsc masowo uczęszczanych w miastach oraz obiektów o strategicznym znaczeniu. (PAP)