"Proponowana zmiana rozporządzenia będzie ułatwieniem dla osób, które sprowadziły samochody z USA czy Azji. Nowy rodzaj tablic będzie można bez przeszkód zamontować w pojazdach o zmniejszonych wymiarach miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do ich umieszczenia" - powiedział PAP rzecznik resortu infrastruktury Szymon Huptyś.

"Zakończyły się już konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe projektu. Kolejnym etapem będzie skierowanie go do notyfikacji Komisji Europejskiej. Notyfikacja pozwala wszystkim krajom członkowskim UE na zaopiniowanie nowych przepisów technicznych niebędących implementacją prawa unijnego, a jedynie regulacjami krajowymi. Nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych powinno wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z tym, że przepisy dotyczące zmniejszonych tablic samochodowych jednorzędowych wejdą w życie 1 lipca 2018 r." - dodał.

Obecnie właściciele samochodów importowanych z rynku amerykańskiego i rynków azjatyckich zmuszeni są często do wyginania tablic, gdyż te produkowane teraz nie mieszczą się w fabrycznie przygotowanych do tego celu miejscach.

>>>Czytaj więcej: Preferencyjny ZUS dla firm będzie wydłużony? Rząd proponuje 3 lata niskich składek

Reklama