Z raportu tego wynika zarazem, że w latach 2011-16 średnie tempo wzrostu PKB Polski wynosiło 3 proc., średni roczny wzrost eksportu wynosił 6,9 proc., a importu 5,4 proc.

Raport informuje także, że średni poziom bezrobocia w latach 2011-16 wynosił w Polsce 8,8 proc. Z kolei w myśl prognoz średni poziom bezrobocia w latach 2017-22 będzie wynosić 5,3 proc. Ma to dać Polsce jedno z najlepszych miejsc w Unii Europejskiej pod tym względem.

Z kolei poziom długu publicznego do PKB w latach 2011-16 wynosił w Polsce 53,2 proc. Według zawartych w raporcie prognoz w latach 2017-22 ma pozostać na tym samym poziomie.

Ponadto - według ZBP - wskaźnik rentowności polskiego sektora bankowego w 2016 wynosił 7,7 proc. Polskie banki w 2016 r. miały też 9,5-proc. stosunek poziomu kapitału własnego netto do aktywów. A poziom akcji kredytowej na koniec 2016 r. wynosił 275 mld euro. (PAP)