KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 12,9% r: r do 8,09 mld zł w I-VII


Warszawa, 05.09.2017 (ISBnews) - Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 8,09 mld zł w okresie styczeń-lipiec 2017 r. i był niższy o 12,9% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
Wynik z odsetek wzrósł o 11% do 24,22 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 8,04 mld zł i był o 9,7% wyższy w ujęciu rocznym.
Wynik z działalności bankowej spadł o 1,1% r/r do 35,51 mld zł na koniec lipca 2017 r.
Wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 9% w skali roku do 10,93 mld zł.
Koszty działalności banków wzrosły o 4,3% r/r do 19,4 mld zł w okresie styczeń-lipiec.
Wartość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosła 3,88 mld zł, co oznacza spadek o 1,7% w skali roku.
Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 17,94% na koniec marca 2017 r. (wobec 17,2% na koniec 2016 r.), a współczynnik kapitału Tier 1 - 16,46% (wobec 16,14% na koniec 2016 r.).
(ISBnews)