"Daniel Ozon jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw, bankowości (inwestycyjnej i korporacyjnej), fuzji, przejęć, restrukturyzacji finansowania, zarządzania wzrostem wartości" - czytamy w komunikacie.

Od 2014 roku współpracuje z EDF Trading London w zakresie doradztwa przy pozyskiwaniu transakcji w zakresie handlu prądem, gazem na rynku polskim oraz na rynkach Europy Środkowej. Od 2011 roku partner w Funduszu Carlson Private Equity Ltd. Od 2010 roku jest współwłaścicielem domu maklerskiego Ventus Asset Management S.A. posiadającego pełną licencję KNF, podano także.

 "W latach 2006-2008 był związany z JSW, w której pełnił funkcję zastępcy prezesa zarządu, dyrektora biura nadzoru właścicielskiego i strategii kapitałowej. Koordynował wówczas m.in. projekt fuzji kopalni Budryk z JSW oraz prace nad strategią rozwoju JSW" - czytamy dalej.

Daniel Ozon od 4 sierpnia 2016 jest członkiem rady nadzorczej JSW, dodano.

W sierpniu rada nadzorcza JSW wszczęła nowe postępowanie w celu wybrania prezesa i wiceprezesa ds. technicznych.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.