„Istotnym wydarzeniem dla CD Projekt RED oraz GOG.com było uruchomienie w dniu 24 maja 2017 r. publicznych beta testów gry Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana. Udostępnienie gry wszystkim zainteresowanym użytkownikom przełożyło się na istotny wzrost przychodów generowanych w ramach tego projektu ujętych stosownie w przychodach segmentów GOG.com oraz CD Projekt RED. Uzyskana w I półroczu 2017 r. wartość przychodów z projektu Gwint była wyższa od łącznej wartości nakładów poniesionych w tym samym okresie na promocję gry oraz innych kosztów bieżącego okresu związanych z tą produkcją" – czytamy w raporcie.

Do końca okresu sprawozdawczego Gwint znajdował się w fazie publicznych testów oraz dalszej produkcji i spółka nie rozpoczęła jeszcze amortyzacji nakładów na jego wytworzenie (klasyfikowanych jako aktywa trwałe – nakłady na prace rozwojowe), podano również.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria Wiedźmin, obecnie trwają prace nad Cyberpunk 2077.

(ISBnews)