Zamet Industry wyodrębni zakłady produkcyjne, chce przekształcić się w holdingWarszawa, 07.09.2017 (ISBnews) - Zamet Industry chce wyodrębnić zakłady produkcyjne w Chojnicach i Piotrkowie Trybunalskim i wnieść je do nowych spółek, nad którymi kontrolę sprawował będzie Zamet, w wyniku czego dojdzie do powstania struktury holdingowej, poinformowała spółka.

Wszelkie aktywa produkcyjne zostaną skoncentrowane w nowoutworzonych spółkach prowadzących działalność produkcyjną, na rzecz których spółka dominująca świadczyć będzie usługi wspólne oraz funkcje nadzoru nad grupą kapitałową.

"Naszym celem jest znalezienie optymalnego modelu funkcjonowania Grupy Zamet, na którym chcemy oprzeć jej dalszy, konsekwentny rozwój. Prowadzimy prace zmierzające do ukształtowania struktury organizacji w sposób przejrzysty, a ponadto umożliwiający pełniejsze wykorzystanie potencjału marek przynależnych do Grupy Zamet, przy jednoczesnym ograniczeniu niektórych ryzyk operacyjnych. Aktualnie, marka 'Mostostal Chojnice' nie występuje samodzielnie w obrocie gospodarczym jako firma przedsiębiorcy, gdyż zakład ten prowadzi działalność w ramach Zamet Industry SA - której marka utożsamiana jest na rynku międzynarodowym, przede wszystkim z kompetencjami w branży związanej z podmorskim wydobyciem ropy i gazu. Zależy nam na uwydatnieniu przynależności poszczególnych marek, do przypisanych im, ścisłych kompetencji i specjalizacji" – powiedział prezes Tomasz Jakubowski, cytowany w komunikacie.

Zarząd oświadczył, że będzie rekomendował, aby przedłożona koncepcja weszła w życie na początku 2018 roku. Decyzję podejmą akcjonariusze spółki, którym zarząd zamierza przedłożyć swoje propozycje, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii rady nadzorczej.

"Transformacja modelu biznesowego na holdingowy nie powoduje żadnych skutków w zakresie ograniczenia miejsc pracy. Pracownicy zakładów produkcyjnych w Piotrkowie Trybunalskim i Chojnicach, zostaną przejęci z mocy prawa przez nowe spółki, bez uszczerbku w zakresie warunków pracy i płacy" – podkreślił Jakubowski.

Zamet Industry dzięki przekształceniom liczy również na dalszą optymalizację niektórych kosztów - na przykład w obszarze finansowania kontraktów czy ubezpieczeń, podano także.

Zamet Industry S.A. specjalizuje się w produkcji wielkogabarytowych maszyn i urządzeń dla sektora offshore i przemysłu hutniczego. Spółka została wydzielona we wrześniu 2011 r. ze struktur grupy Famur i jest częścią Grupy TDJ. Akcje Zamet Industry zadebiutowały na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2011 r.

(ISBnews)