Warszawa, 11.09.2017 (ISBnews) - Wielton odnotował 28,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 32,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem sięgnął 31,8 mln zł wobec 34,15 mln zł zysku rok wcześniej.
"Wynik netto grupy za I półrocze 2017 r. wyniósł 31,8 mln zł (tj. spadek o 6,7% r/r) w tym przypadający dla jednostki dominującej 28,6 mln zł. W relacji r/r nastąpił spadek zysku netto przypadający jednostce dominującej o 10,6%" - czytamy w raporcie.
W I półroczu 2017 r. skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 26,2% r/r do poziomu 106,9 mln zł (w tym 28,8 mln zł stanowi skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży Fruehauf osiągnięty w I półroczu 2017 r.) wobec 84,7 mln zł w analogicznym okresie 2016 r.
Rentowność sprzedaży brutto wyniosła 13,5% i była o niższa o 1,8 pkt proc. od ubiegłorocznej. Spadek rentowności podyktowany wzrostem cen surowców, wzrostem kosztów wynagrodzeń oraz mocnym złotym, a także pełną konsolidacją wyników Grupy Fruehauf, która osiągnęła rentowność na poziomie 8,9%, wyjaśniono.
Zysk operacyjny wyniósł 44,56 mln zł wobec 45,47 mln zł zysku rok wcześniej.
"EBIT Grupy za I półrocze 2017 r. wyniósł 44,6 mln zł. Marża EBIT wyniosła 5,6% wobec 8,2% za analogiczny okres 2016 r. Obniżenie stopy marży było następstwem wzrostu kosztów materiałów oraz wynagrodzeń. Istotne znaczenie, z uwagi na pozycję eksportera spółki oraz walutę funkcjonalną w zachodnioeuropejskich spółkach zależnych, miała również aprecjacja złotego. Wyższe koszty sprzedaży (koszty transportu) były następstwem zwiększonych obrotów na rynku rosyjskim" - czytamy też w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 790,82 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 551,78 mln zł rok wcześniej.
"Przychody ze sprzedaży Grupy w okresie styczeń - czerwiec 2017 r. wyniosły 790,8 mln zł tj. 43,3% wzrostu r/r, w tym przychody ze sprzedaży produktów 752,8 mln zł, czyli 42,5% wzrostu r/r. Za pierwsze półrocze 2017 roku skonsolidowano 323 mln zł przychodów ze sprzedaży uzyskanych przez Grupę Fruehauf (rok wcześniej konsolidowano przychody Fruehauf począwszy od kwietnia 2016 roku (wartość skonsolidowanych przychodów za drugi kwartał 2016 roku wyniosła 154,8 mln zł). Sprzedaż krajowa grupy w okresie pierwszego półrocza 2017 roku wyniosła 230,7 mln zł, tj. o 0,3% (o 0,8 mln zł) mniej r/r, zaś sprzedaż zagraniczna 560,1 mln zł, tj. o 74,9% (239,8 mln zł) więcej w relacji r/r" - czytamy w raporcie.
W I półroczu 2017 r. Grupa Wielton sprzedała 7 746 szt. naczep i przyczep drogowych oraz produktów dla rolnictwa. Jest to wynik konsolidujący sprzedaż do klientów w obszarze działalności marek Wielton, Viberti, Cardi, Merker oraz Fruehauf. W porównaniu z wolumenem 6 627 szt. sprzedanych rok wcześniej oznacza to wzrost o blisko 17% w ujęciu r/r. Sprzedaż zagraniczna w Grupie Wielton w I półroczu 2017 roku (w tym Fruehauf) stanowi 70% ogólnego wyniku. Wolumen 5 391 szt. (w analogicznym okresie roku poprzedniego wolumen sprzedaży wynosił 4 206 szt.) wynika w istotnym stopniu z koniunktury na rynku włoskim i w Rosji, wyjaśniono.
"Sprzedaż włoskiej spółki Viberti Rimorchi s.r.l., wchodzącej w skład grupy wyniosła 483 sztuk (w analogicznym okresie roku poprzedniego wolumen sprzedaży wynosił 320 szt.). Wyraźna koniunktura na rynku rosyjskim przełożyła się na sprzedaż wszystkich produktów na rynek rosyjski w ilości 799 szt. Wynik ten jest znacznie wyższy w porównaniu z rokiem 2016, kiedy sprzedano 139 sztuk" - czytamy w raporcie.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półroczu 2017 r. wyniósł 21,52 mln zł wobec 25,02 mln zł zysku rok wcześniej.
Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 198 mln zł w 2016 r.
(ISBnews)