Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w I półr. br. 1,02 mln zł wobec 2,38 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na wyniki pierwszych 6 miesięcy 2017 r. wpłynęło zdarzenie jednorazowe w postaci zwiększenia stanu rezerw, które obciążyło wynik EBITDA kwotą 2 mln 496 tys. zł, a zysk netto kwotą 3 mln 169 tys. zł. Jest to skutkiem wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 czerwca 2017 r., który zasądził świadczenia pieniężne od PMPG na rzecz Banku Zachodniego WBK SA. Wyrok nie jest prawomocny. Spółka wniosła apelację, będzie jednak utrzymywała rezerwę utworzoną w związku z przedmiotowym wyrokiem do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania sądowego. Z wyłączeniem one-off Grupa odnotowała 5 mln 533 tys. zł EBITDA, co oznacza wzrost o 46% r/r. Z kolei znormalizowany zysk netto wyniósł 4 mln 758 tys. zł i był większy o 81% od wartości zaraportowanej w analogicznym okresie 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,65 mln zł wobec 3,49 mln zł zysku rok wcześniej. Znormalizowany zysk EBIT (tj. bez one-offu) wyniósł 5,15 mln zł.

Zysku EBITDA grupy wyniósł 3,04 mln zł w I poł. 2017 r., zaś bez zdarzenia jednorazowego sięgnął 5,53 mln zł. Rok temu zysk EBITDA wyniósł 3,49 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,55 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 26,76 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2017 r. wyniosła 2,69 mln zł wobec 0,56 mln zł zysku rok wcześniej.

"Głównym czynnikiem wpływającym na pozytywne wyniki był wzrost obrotu reklamowego przy jednoczesnym spadku kosztu własnego sprzedaży. Na wzrost przychodów reklamowych wpływ miała pozytywna koniunktura gospodarcza. Spadek kosztu własnego sprzedaży wynikał ze spadku kosztów produkcji i zakupu powierzchni reklamowej realizowanego w głównej mierze w transakcjach barterowych" - czytamy dalej w komunikacie.

"Wypracowane wyniki utwierdzają nas w przekonaniu, że konsekwentna strategia budowy silnych marek mediów zasięgowych to dobry kierunek, który zapewnia dynamiczny rozwój Grupy PMPG i przynosi wymierne efekty finansowe" - skomentował prezes Michał Maciej Lisiecki, cytowany w komunikacie.

Lisiecki wyjaśnił również, że spółka nie podjęła zapowiadanego skupu akcji własnych z uwagi na wątpliwości natury prawnej związane z wejściem w życie rozporządzenia MAR i oczekuje na wiążące interpretacje lub praktyki rynkowe, jakie zostaną przyjęte w tym zakresie przez spółki notowane.

"Priorytetem działań PMPG jest rozwój segmentu internetowego. Serwisy Grupy notowały w I półroczu rekordowe wzrosty zarówno jeżeli chodzi o użytkowników (DoRzeczy.pl - ponad 800 tys., z przekroczeniem 1 mln w lipcu, Wprost.pl - ponad 2 mln), jak i pozostałe dane zasięgowe, w tym liczbę odsłon (łącznie ponad 15 mln) i czas spędzany w serwisach przez użytkowników (ponad dwukrotne wzrosty). Jednocześnie systematycznie rosną zasięgi 'Do Rzeczy' i 'Wprost' w mediach społecznościowych, gdzie profile związane z tygodnikami mają blisko 900 tys. fanów/obserwatorów" - czytamy dalej w komunikacie.

Efektem tego jest blisko dwukrotny wzrost przychodów z reklamy odsłonowej, podkreśliła spółka. Równolegle we wszystkich serwisach PMPG wdrożone zostały rozwiązania z zakresu marketing automation, które mają przyczynić się do dalszego wzrostu przychodów z internetu.

"Dążymy do nowej struktury raportowania, tak aby w kolejnych okresach oddzielnie pokazywać przychody z mediów drukowanych, a osobno - z mediów cyfrowych. Dynamika tych ostatnich jest satysfakcjonująca, ale widzimy w tym zakresie jeszcze wiele obszarów, które jako grupa możemy zaktywizować i przekształcić w źródła przychodów. Wobec dokonujących się zmian w sposobie konsumowania mediów, w średnim okresie to konieczność" - wskazał prezes.

Z końcem marca ruszył serwis internetowy SuperHistoria.pl, wydawany przez spółkę Orle Pióro sp. z o.o. Serwis powstał w oparciu o rozwiązania technologiczne przygotowane w ramach Grupy i przetestowane przy wdrożeniach serwisów Wprost.pl i DoRzeczy.pl, co spowodowało, że nowy serwis od startu jest rentowny.

PMPG utrzymała również swoje zaangażowanie w biznesowy kanał telewizji internetowej inwestorzy.tv. Jednocześnie spółka rozpoczęła wprowadzanie kontentu wideo w swoich serwisach informacyjnych Wprost.pl i DoRzeczy.pl.

"Równolegle trwają prace nad uruchomieniem projektu PMPG Ventures - wehikułu inwestycyjnego w modelu M4E, czyli media for equity (media za udziały). Projekt, który obejmie zarówno wszystkie niezwiązane z działalnością prasową aktywa Grupy PMPG, jak i nowe inwestycje, powinien wystartować najpóźniej w IV kwartale" - poinformowano także w materiale.

Głównym aktywem Grupy PMPG Polskie Media pozostaje tygodnik "Wprost", który wraz z tygodnikiem "Do Rzeczy" odpowiadają za blisko 80% jej przychodów, podkreślono w komunikacie.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do Grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika "Wprost" oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz magazynu "Historia Do Rzeczy". Spółka jest notowana na GPW od 1995 r.

(ISBnews)