"Spółka szacuje, że w wyniku korekty sprawozdania finansowego Vistal Offshore Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r., może dojść do obniżenia wyniku na realizowanych i zakończonych kontraktach budowlanych spółki, w których realizację zaangażowany jest Vistal Offshore Sp. z o.o., co obniży jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy brutto spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. Spółka szacuje, że na skutek korekty sprawozdania Vistal Offshore Sp. z o.o. jednostkowy wynik finansowy brutto spółki pomniejszy się dodatkowo kwotę ok. 0,7 mln zł oraz skonsolidowany wynik finansowy brutto grupy kapitałowej Vistal Gdynia pomniejszy się dodatkowo o kwotę ok. 44,7 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. są obecnie przedmiotem przeglądu prowadzonego przez biegłego rewidenta. W związku z czym, powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie, zastrzeżono.

Vistal podał 9 września, że w wyniku aktualizacji budżetów długoterminowych kontraktów szacuje, iż obniżenie wyniku na kontraktach może zmniejszyć skonsolidowany wynik finansowy brutto za I półrocze br. o ok. 88,1 mln zł. Spółka zdecydowała też o utworzeniu odpisu aktualizującego w wysokości ok. 3,4 mln zł.

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach infrastrukturalnym, marine i offshore, w tym infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki.

(ISBnews)