W naszym banku od pięciu lat zauważamy zwiększone zainteresowanie polskich klientów transakcjami bezpośrednio w walutach lokalnych krajów, do których sprzedają swoje towary. Największe transakcje przeprowadzane były w kunach chorwackich, dinarach serbskich i izraelskich szeklach. Transakcji w walutach egzotycznych jest z roku na rok coraz więcej. I nie tylko eksporterzy w nich uczestniczą. Pokaźną grupą są również importerzy (np. odzieży, produktów przemysłowych i użytkowych), którzy sprowadzają do Polski towary z tańszych, jeśli chodzi o koszty wytworzenia, krajów, np. z Chin. Wśród zainteresowanych są też polskie przedsiębiorstwa przeprowadzające ekspansję za granicą. Takie, które tworzą w innych krajach swoje oddziały lub przejmują konkurencję, więc potrzebują lokalnej waluty, by w niej rozliczać się z miejscowymi kontrahentami.

Klienci chcą robić transakcje i rozliczać się partnerami biznesowymi bezpośrednio w walutach lokalnych, ponieważ są wtedy w stanie uzyskać lepsze warunki transakcji. Wcześniej rozliczenia prowadzone były najczęściej w dolarze lub euro. Każda ze stron musiała przeprowadzić wymianę euro lub dolara na swoją lokalną walutę, więc zakładała kurs wymiany z odpowiednim zapasem na niekorzystne wahania rynkowe. Przeprowadzenie transakcji przez polskiego przedsiębiorcę od razu w walucie partnera biznesowego jest tańsze (bo eliminuje koszty dodatkowej transakcji wymiany) oraz bezpieczniejsze (ryzyko kursowe dotyczy tylko jednej pary walut, a nie kilku). W przypadku kontraktów i transakcji, gdzie do płatności dochodzi po dłuższym czasie od zawarcia umowy, polskie firmy mogą ograniczyć ryzyko walutowe, wykorzystując transakcje zabezpieczające, np. forwardy. Pozwalają one ustalić kurs wymiany waluty w przyszłości. W momencie zawierania transakcji forward polski eksporter nie ma jeszcze nawet waluty egzotycznej, którą będzie chciał wymienić. Ale już wie, po jakim kursie to zrobi.

Raiffeisen Polbank udostępnia jedną z najszerszych ofert wymiany waluty. Aktualnie jesteśmy w stanie zaproponować klientom możliwość wymiany walut z 28 krajów. W naszej ofercie są dostępne takie waluty jak dinar serbski (RSD), rial saudyjski (SAR), dirham (AED). Obecnie finalizujemy prace nad wprowadzeniem kolejnych, takich jak: tajski baht (THB) i rupia indyjska (INR). Nowe waluty wprowadzaliśmy zarówno pod planowane duże transakcje pojedynczych klientów, jak i w związku z większą liczbą mniejszych płatności realizowanych przez rozsiane po Polsce firmy. Z raz przetartej ścieżki i udostępnionej pary walutowej mogą korzystać później pozostali klienci. W związku z tym, że transakcje walutowe przeprowadzane są już dla kwot rzędu kilku tysięcy złotych, oferta jest interesująca nie tylko dla dużych czy średnich przedsiębiorstw, ale także dla dużej liczby małych firm.

Aby zrealizować płatność w egzotycznej walucie, np. dolarze singapurskim, polski przedsiębiorca musi posiadać w naszym banku rachunek. Na początek wystarczy nawet złotowy, bo płatności walutowe można realizować z dowolnego rachunku. Jeśli płatności jest dużo i są regularne, lepiej otworzyć rachunek pomocniczy już w walucie egzotycznej, bo ułatwia to transakcje. Jeśli firma posiada wolne środki, można wtedy zakupić walutę w dogodnym momencie i potrzymać na rachunku do dnia płatności. Alternatywnie można uzgodnić kurs, we wspomnianej wcześniej transakcji forward, bez posiadania jeszcze środków na koncie w chwili zawierania transakcji – a samo rozliczenie może nastąpić później (za tydzień, miesiąc, rok itp.). Stale rośnie liczba klientów decydujących się na zawieranie transakcji z wykorzystaniem platformy wymiany walut R-Dealer. Warte podkreślenia jest również coraz częstsze wykorzystywanie urządzeń mobilnych przez klientów aktywnych transakcyjnie na rynku walutowym.

Anna Bagłaj

dyrektor ds. rynków finansowych w Raiffeisen Polbanku


Adam Ajduk

koordynator ds. instrumentów pochodnych w Raiffeisen Polbanku


PARTNER