PGE GiEK wdrożyła program zapobiegania osadom twardym w Elektrowni BełchatówWarszawa, 28.09.2017 (ISBnews) - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - wdrożyła program zapobiegający powstawaniu osadów twardych w absorberach instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni Bełchatów we współpracy z firmą chemiczną Megmar, podała spółka.

"Program zapobiega uszkodzeniom urządzeń i pozwala zrezygnować z dotychczasowych, kosztownych i czasochłonnych mechanicznych metod oczyszczania absorberów. Elektrownia Bełchatów, jako pierwsza w Polsce, skutecznie zmierzyła się z tym problemem. PGE GiEK i Megmar prowadzą również wspólny projekt, mający na celu poprawę sprawności odsiarczania spalin bez wzrostu zużycia energii, a tym samym zmniejszenie emisji dwutlenku siarki do atmosfery" - czytamy w komunikacie.

"W PGE GiEK stawiamy właśnie na nowoczesne technologie związane z wytwarzaniem energii z węgla, a jedną z nich jest usprawnianie procesów z wykorzystaniem rozwiązań chemicznych. To ekonomiczna, a zarazem efektywna i ekologiczna metoda. Cieszy nas również fakt, że jako lider wytwarzania energii w Polsce mogliśmy nawiązać współpracę z firmą Megmar i tym samym wspierać krajową przedsiębiorczość i nowoczesne krajowe technologie. Metoda, którą razem wypracowaliśmy stanowi przełom w odsiarczaniu spalin, ponieważ zupełnie eliminuje problem narastania osadów w absorberze, a więc również czasochłonne i kosztowne przestoje" - powiedział prezes PGE GiEK Sławomir Zawada, cytowany w komunikacie.

Megmar przygotował preparat, który dodany do absorbera IOS eliminuje tworzenie się osadów twardych. Przy przygotowaniu preparatu przyjęto, że nie będzie on toksyczny, będzie bezpieczny dla ludzi i urządzeń, a jednocześnie nie spowoduje zmniejszenia sprawności instalacji ani pogorszenia jakości otrzymywanego gipsu. Testy technologii zostały z powodzeniem przeprowadzone w Elektrowni Bełchatów.

Badania prowadzone przez 12 miesięcy wykazały, że poziom wszystkich zanieczyszczeń w zawiesinie z absorbera sukcesywnie spadał. Zmniejszył się także poziom zanieczyszczeń organicznych, o czym świadczy spadek zawartości takich pierwiastków jak żelazo i mangan. Malała również zawartość tlenku krzemu, glinu oraz innych tlenków mogących wytrącać się w postaci osadu, ograniczając możliwość wytrącania się trudnych do usunięcia osadów twardych, przyczyniających się do szybszej degradacji instalacji. Dodatkowo spadek zawartości chlorków spowodował lepszą absorpcję SO2, a spadek zawartości fluorków oraz tlenków Na2O, K2O, MgO przełożył się na lepszą jakość gipsu uzyskanego w procesie odsiarczania spalin, podano także.

"Opisane wyniki testów zachęcają do wdrożenia programu sprawdzonego w Bełchatowie w pozostałych elektrowniach należących PGE GiEK. Ponadto obie firmy na drodze współpracy poszukują kolejnych nowatorskich rozwiązań, które już niedługo mogą usprawnić inne procesy związane z wytwarzaniem energii, m.in. mające na celu obniżenie poziomu emisji SO2" - czytamy dalej.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)