Członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Przemysław Cieszyński cytowany w komunikacie podkreślił, że wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw jest jednym z filarów działalności BGK. "To wsparcie szczególnie istotne jest na terenach Polski Wschodniej. Wierzę, że podpisane dziś umowy dadzą impuls do dalszego rozwoju turystyki w tym regionie" - dodał.

Pierwsze pożyczki z projektu +Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka+ trafią do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży turystycznej w woj. lubelskim, świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim. Jak czytamy w informacji nadesłanej z Ministerstwa Rozwoju pozostałe województwa dołączą do projektu "niebawem" - w najbliższych tygodniach resort zapowiada podpisanie umów z pośrednikami finansowymi dla woj. podkarpackiego i podlaskiego.

Jak wskazało MR, "Pożyczki na Rozwój Turystyki" przeznaczone będą w całości na finansowanie inwestycji na terenie Polski Wschodniej. Pożyczki – o wartości jednostkowej do 500 tys. zł - będą udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, na okres do 5 lat.

Wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak cytowany w komunikacie ocenił, że "turystyka to rosnąca gałąź gospodarki - nie tylko w skali kraju, ale również na poziomie globalnym".

"W Polsce obserwujemy stały wzrost udziału turystyki w tworzeniu PKB - w 2016 r. było to 6 proc., z zatrudnieniem szacowanym na ok. 760 tys. osób co stanowi blisko 6 proc. ogółu pracujących. Dlatego Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przewiduje wsparcie dla sektora wolnego czasu" - zaznaczył.

Hamryszczak wyraził nadzieję, że dzięki pożyczkom w ramach "Przedsiębiorczej Polski Wschodniej – Turystyki" uda się "jeszcze pełniej wykorzystać dla rozwoju makroregionu jego potencjały – przedsiębiorczość i unikalne walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe".

Z informacji MR wynika, że pożyczki będą udzielane m.in. na budowę i remont obiektów infrastruktury turystycznej, uzdrowisk, infrastruktury rekreacyjno-sportowej, obiektów noclegowych oraz na tworzenie i rozwój parków tematycznych. Będzie można także sfinansować podniesienie jakości świadczonych usług i infrastruktury turystycznej.

"O pożyczkę mogą się starać również przedstawiciele tradycyjnych zawodów, zajmujący się rękodziełem i rzemiosłem, przedsiębiorcy wytwarzający i sprzedający żywność ekologiczną czy produkty tradycyjne i regionalne" - czytamy.

Ponadto preferowane będą obiekty posiadające lub ubiegające się o status "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz młode przedsiębiorstwa - do dwóch lat działalności.(PAP)