WIG 20 spadł o 0,28 proc. do 2.427,04 pkt. mWIG 40 zyskał 0,80 proc., a WIG poszedł w górę o 0,25 proc.

Wartość obrotu na całym rynku wyniosła 880,4 mln zł, w tym 594,5 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Największy obrót inwestorzy wygenerowali na akcjach Banku Pekao (80,8 mln zł) oraz PKN Orlen (74,8 mln zł).

Ze spółek z indeksu WIG 20 najmocniejsze spadki zanotowały: Asseco Poland (-2,19 proc.) i CCC (-2,58 proc.). Ponad 2-proc. wzrostami wyróżniły się z kolei Alior, JSW i Eurocash.

Najsilniejszy spadek na całej GPW należał w czwartek do Qumaka (-23,72 proc.). Spółka zawiązała odpisy na kwotę 7,6 mln zł, które będą miały wpływ na wynik spółki za pierwsze półrocze 2017 r. Dodatkowo, Qumak dokonał analizy aktywa podatku odroczonego i przeszacował go, co obniży zysk netto o 8,3 mln zł.

Mocno, o 9,64 proc., spadł też kurs Vistal Gdynia. Spółka złożyła do Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Jak podano w komunikacie, Vistal Gdynia podjęła decyzję o przystąpieniu do sporządzania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 7 września 2017 r. Publikacja tej informacji została opóźniona.

Kurs Rafako, po spadkach w trakcie sesji, na zamknięciu notowań wzrósł o 0,44 proc. Spółka podała, że po konsultacjach z zakładowymi organizacjami związkowymi ustaliła, iż liczba osób objętych zwolnieniem grupowym wynosić będzie maksymalnie 276 osób. Zwolnienia zostaną przeprowadzone do 31 lipca 2018 r. Łączna kwota wszystkich świadczeń z tytułu procesu zwolnień grupowych wypłacanych pracownikom objętych zwolnieniami ma zostać określona do końca 2017 roku.

Z kolei jeden z najsilniejszych wzrostów kursu na rynku zanotowała Pragma Inkaso (+5,13 proc.). W rozmowie z PAP Biznes prezes spółki, Tomasz Boduszek, powiedział, że Pragma Inkaso chce zakończyć 2017 rok zyskiem, a do końca roku przedstawi nową strategię do 2020 roku zakładającą zdecydowaną poprawę rentowności. Dodał, że spółka zainteresowana jest akwizycjami, w tym także poza Polską.

Notowania Mabionu wzrosły z kolei o 5,53 proc. do 108,70 zł. Analitycy Domu Maklerskiego BZ WBK, w raporcie z 22 września, podtrzymali rekomendację "kupuj" akcje spółki i jednocześnie podnieśli cenę docelową do 156,5 zł ze 142 zł.

Po rekomendacji, w górę poszedł także Comarch (+1,25 proc. do 178 zł). DM BDM podniósł rekomendację dla krakowskiej spółki informatycznej do "akumuluj" z "redukuj", wyznaczając cenę docelową na poziomie 197,9 zł.

Wzrostem o 3,54 proc. wyróżnił się Nestmedic. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisało umowę o dofinansowanie projektu spółki związanego ze stworzeniem telemedycznego systemu do zdalnego monitorowania dobrostanu płodu - podała spółka w komunikacie. Wartość projektu to 6,93 mln zł a kwota dofinansowania 4,96 mln zł.

O 2,33 proc. zyskał Polnord, który - jak podano w komunikacie - rozpoczął sprzedaż 230 mieszkań w ramach drugiego etapu inwestycji Studio Morena w Gdańsku.

O 1,75 proc. wzrosły notowania Kruka. Spółka podała, że Prokura NS FIZ jednostka zależna od giełdowego Kruka, wygrała przetarg na zakup portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności od Getin Noble Bank. Wartość nominalna portfela wierzytelności wynosi ok. 419,7 mln zł.

Patrycja Sikora (PAP Biznes)