"Zasadniczymi filarami, wspierającymi naszą prognozę są mocne dane makroekonomiczne, zdrowy rynek pracy i prawdopodobny wzrost absorbcji funduszy europejskich" - napisano w raporcie.

Zdaniem ekspertów solidny wzrost gospodarczy i mocny rynek pracy spowodują, że inflacja bazowa będzie rosnąć.

Prognoza Morgan Stanley dla inflacji CPI w Polsce na 2018 r. zakłada dynamikę na poziomie 2,3 proc. rdr.

W ocenie autorów raportu pierwszych podwyżek stóp procentowych można oczekiwać już w drugiej połowie 2018 roku.

>>> Czytaj też: 4,4 proc. wzrostu PKB w 2017 r. Goldman Sachs podnosi prognozy dla polskiej gospodarki