"Poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto na koniec września wyniósł  86% w stosunku do przewidywanego wykonania ustawy. Jedynym przetargiem organizowanym we wrześniu był przetarg zamiany, który służył głównie finansowaniu przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych, jako że większość odkupionych przed terminem obligacji zapada już w 2018 r. Stan środków na rachunkach budżetowych ukształtował się na poziomie ok. 75 mld zł" - napisał wiceminister finansów Piotr Nowak w komentarzu do podaży.

Ministerstwo Finansów podało dziś, że zorganizuje w IV kw. br. dwa przetargi obligacji skarbowych, oferując na nich papiery o łącznej wartości 8-16 mld zł. Możliwe są także trzy przetargi zamiany obligacji.

"W sierpniu zaangażowanie inwestorów zagranicznych na krajowym rynku SPW zmniejszyło się o 0,7 mld zł. Również we wrześniu do tej pory nastąpił niewielki spadek zadłużenia w posiadaniu inwestorów zagranicznych" - napisał też wiceminister.

>>> Czytaj też: W gospodarce dzieją się rzeczy, których po 1989 r. nie doświadczaliśmy nigdy