PKP Cargo nie osiągnęło konsensusu w ramach porozumienia z MSEWarszawa, 02.10.2017 (ISBnews) - PKP Cargo i Minezit SE (MSE) nie osiągnęły konsensusu do 30 września br., tj. w terminie określonym w porozumieniu zawartym w czerwcu br., w wyniku czego PKP Cargo może być zobowiązane do zapłacenia na rzecz MSE ceny opcji sprzedaży 20% AWT w wysokości 27 mln euro, podała spółka.

"W związku z brakiem realizacji projektu w terminie przewidzianym porozumieniem z MSE, tj. do dnia 30 września 2017 r., od dnia 1 października 2017 r. zarówno PKP Cargo, jak i MSE ma prawo odstąpić od porozumienia z MSE, co może skutkować zobowiązaniem PKP Cargo do zapłacenia na rzecz MSE ceny opcji sprzedaży 15 000 udziałów stanowiących 20% wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Advanced World Transport B.V. (AWT) w wysokości 27 000 000 euro w terminie 20 dni roboczych od daty odstąpienia przez którąkolwiek ze stron" - czytamy w komunikacie

W czerwcu br. PKP Cargo zawarło wiążące porozumienie z Minezit SE (MSE) ws. zasad współpracy nad wspólnym projektem joint-venture (JV), dotyczącym realizacji wspólnego projektu, którego realizacja miała być sposobem rozliczenia opcji sprzedaży udziałów MSE stanowiących 20% kapitału zakładowego Advanced World Transport (AWT).

Zgodnie z postanowieniami porozumienia, spółki miały do 30 września 2017 r.: zakończyć negocjacje warunkowej umowy wspólników, określić wkład niepieniężny (aport), który miałby zostać wniesionym do joint-venture przez PKP Cargo, a także zakończyć negocjacje warunkowej umowy najmu zwrotnego, która miałaby być zawarta pomiędzy spółką joint-venture a PKP Cargo.

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (47,8% udziału w rynku według masy i 55,9%% według pracy przewozowej w 2015 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)