45 nowych, klimatyzowanych tramwajów powinno pojawić się na torach Górnego Śląska i Zagłębia do połowy 2020 r. Tramwaje Śląskie założyły możliwość rozszerzenia zamówień o 10 pojazdów – do dostarczenia w kolejnych dwóch latach.

Nowe tramwaje to element wartego ok. 885 mln zł unijnego projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej w konurbacji katowickiej. Koordynuje go spółka, należącą do 12 śląskich i zagłębiowskich samorządów. Projekt zakłada ogółem m.in. remonty 100 km torowisk, budowę ponad 20 km linii oraz zakup nowych tramwajów.

Kupując nowe wozy Tramwaje ogłosiły dwa postępowania. Otwarte w czwartek oferty dotyczą większego z nich, które obejmuje zakup 27 nowych przegubowych tramwajów jednokierunkowych, wieloczłonowych, niskopodłogowych (co najmniej 60 proc. niskiej podłogi) o długości ok. 25 m oraz osiem podobnych wozów o długości ok. 32 m. W przetargu tym Tramwaje zastrzegły prawo opcji zamówienia do pięciu kolejnych tramwajów 25-m.

Jak poinformował PAP w czwartek rzecznik Tramwajów Andrzej Zowada, oferty złożyły w tym przetargu: konsorcjum Stadler-Solaris oraz spółka Pesa. Opiewają one odpowiednio na: 227,8 mln zł netto oraz 221 mln zł netto (dla zamówienia podstawowego). Budżet zamówienia podstawowego Tramwaje określiły na 213,3 mln zł netto.

Kryteriami oceny są cena w 80 proc., a także rozwiązania techniczne (konstrukcje układu hamulcowego, kół i pantografu) oraz długość niskiej podłogi przedziału pasażerskiego – po 10 proc.

„Jedna i druga firma zastrzegły, jako tajemnica przedsiębiorstwa, pozostałe kryteria (poza ceną – PAP). Nasz zespół przetargowy zapozna się teraz z uzasadnieniem tych utajnień, porównując je z zapisami ustawy o zamówieniach publicznych” - powiedział Zowada wyjaśniając, że kwestia ta wstrzymuje na razie publikację informacji o ofertach m.in. na stronie zamówień publicznych spółki.

11 września br. Tramwaje Śląskie opublikowały tam m.in. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oddalający skargę innego potencjalnego oferenta, którego zdaniem zapisy specyfikacji przetargowej utrudniały uczciwą konkurencję. Sprawa ta mogła dodatkowo opóźnić postępowanie – pierwotnie Tramwaje Śląskie planowały otworzyć w nim oferty we wrześniu.

Już wcześniej spółka otworzyła oferty w drugim z zamówień, zakładającym zakup 10 nowych tramwajów jednoczłonowych (osiem jednokierunkowych i dwa dwukierunkowe), częściowo niskopodłogowych (co najmniej 20 proc. niskiej podłogi), o długości powyżej 13,5 m. Prawo opcji w tym postępowaniu obejmuje do pięciu kolejnych tramwajów jednoczłonowych, jednokierunkowych.

Kryteriami oceny ofert w przetargu na tramwaje jednoczłonowe są: cena w 77 proc., długość niskiej podłogi przedziału pasażerskiego w 15 proc. i rozwiązania techniczne (związane konstrukcją pantografu i liczbą drzwi) – w 8 proc.

Oferty złożyły firmy Modertrans (28,7 mln zł netto) i H. Cegielski (36,6 mln zł netto – przy większym udziale niskiej podłogi). Tramwaje przeznaczyły na realizację zamówienia podstawowego 26,5 mln zł netto.

Zakupy nowych wozów są elementem pierwszego z dwóch planowanych etapów unijnego projektu o wartości ok. 885 mln zł. Obecnie w ramach jego pierwszego etapu Tramwaje kończą modernizację krótkiego odcinka torowiska w Rudzie Śląskiej; w ostatnich dniach podpisały też umowę na modernizację torów wzdłuż ul. Piłsudskiego w Sosnowcu. Trwają przetargi na wykonanie czterech kolejnych inwestycji torowych.

Projekt pn. „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” ma być realizowany przy wsparciu środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Tramwaje Śląskie są jednym z największych operatorów sieci tramwajowych w Polsce. Spółka obsługuje 28 linii w 12 miastach. Łączna długość torowisk ciągnących się od Zabrza na Górnym Śląsku po Dąbrowę Górniczą w Zagłębiu Dąbrowskim to ponad 340 km toru pojedynczego (w tym niespełna 30 km w zajezdniach). Codziennie w dni robocze na trasy wyjeżdża tam ok. 200 wozów.

>>> Czytaj też: Ekspert: Polska powinna postawić na jedną firmę produkującą tabor kolejowy