GetBack chce pozyskać do 25 mln zł w ramach emisji obligacji serii PP5Warszawa, 09.10.2017 (ISBnews) - Getback planuje pozyskać do 25 mln zł w ramach emisji piątej serii obligacji (seria PP5), z programu publicznej emisji obligacji, poinformowała spółka. Zapisy rozpoczęły się dziś, potrwają do 17 października br.

"Od 9 do 17 października 2017 r. przyjmowane będą zapisy na 3,5-letnie obligacje serii PP5 emitowane przez GetBack S.A., o wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4% marży w skali roku. Maksymalna liczba oferowanych obligacji to 250 000. Odsetki będą wypłacane kwartalnie, minimalny zapis to 1 obligacja" - czytamy w komunikacie.

Przewidywany termin przydziału został wyznaczony na 19 października 2017 r. Termin trwania zapisów może ulec skróceniu, jeżeli cała pula obligacji zostanie objęta przed zakończeniem oferty, podano również.

"Emisja obligacji serii 5 jest kolejnym etapem realizacji publicznego programu emisji obligacji, w ramach którego planujemy pozyskać w sumie 300 mln zł. Dzięki wcześniejszym czterem emisjom zebraliśmy 219,3 mln zł, co świadczy o tym, że jesteśmy coraz bliżej zakończenia programu. Środki pozyskiwane w ramach programu są przeznaczane na kolejne nabycia portfeli wierzytelności własnych. W związku z tym chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować inwestorom za okazane zaufanie. Warto dodać, że zwiększamy również swoją skuteczność w zakresie odzyskiwania pieniędzy od naszych klientów, tj. osób zadłużonych. Niedawno informowaliśmy o odnotowaniu przez GetBack po raz kolejny wzrostu wartości odzysków z portfeli nabytych przez GetBack w imieniu obsługiwanych przez nas funduszy własnych oraz zewnętrznych" - powiedział prezes Konrad Kąkolewski, cytowany w materiale.

Spółka podała, że celem emisji obligacji serii PP5 jest nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych przez GetBack lub podmioty z grupy kapitałowej GetBack oraz nabycie portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z grupy kapitałowej GetBack lub obsługę portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z grupy kapitałowej GetBack, a także pozyskanie kapitału na inne cele związane z realizacją modelu biznesowego grupy kapitałowej GetBack polegające na refinansowaniu zadłużenia grupy kapitałowej GetBack, z zastrzeżeniem, że nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza grupy kapitałowej GetBack.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W czerwcu 2016 r. konsorcjum funduszy private equity nabyło 100% akcji GetBack od podmiotu z grupy kapitałowej Idea Bank. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews)