Większa swoboda, ale zwielokrotnienie obowiązków

Argumentem za założeniem działalności gospodarczej, który prawdopodobnie przemawia najsilniej, jest perspektywa większej swobody we własnych działaniach. Rezygnacja z pracy etatowej stanowi bowiem pożegnanie z koniecznością respektowania zaleceń przełożonych. Wiąże się jednak także z przejęciem znacznej dozy obowiązków. Określenie dogodnych godzin pracy to tylko jedno z zadań. Obok niego znajdują się przecież takie, jak dotarcie do zleceniodawców, działania promujące i marketingowe czy prowadzenie księgowości, niezbędne dla sprawnego działania firmy. Ponadto samozatrudnienie uniemożliwia korzystanie z przywilejów osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę jak np. prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego.

Obowiązki związane z prowadzeniem biznesu

A wśród nich wybór formy prawnej czy rodzaju opodatkowania. Ponadto decyzje dotyczące nazwy firmy, jej siedziby czy zakresu działania, określanego przez Kody Polskiej Klasyfikacji Działalności. Co oczywiste, obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest zagwarantowanie swojej firmie źródeł finansowania. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, odpowiada za jej nierentowność ogółem prywatnego majątku. Więcej na temat zobowiązań przedsiębiorców pisaliśmy TUTAJ.

Własna działalność a niższe podatki

Reklama

Samozatrudnienie umożliwia wybór najdogodniejszej formy opodatkowania działalności gospodarczej- opodatkowania w skali podstawowej 18% i 32%, podatku 19% (liniowy), ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy karty podatkowej.

Co więcej, przy wyborze opodatkowania na zasadach ogólnych, samozatrudnienie daje możliwość odliczenia od przychodu, kosztów jego uzyskania, czyli wielu wydatków związanych z prowadzeniem firmy (koszty przejazdów, paliwa, amortyzacji pojazdów firmowych czy rozmów telefonicznych itp.). Tym samym, obniżona zostaje kwota, od jakiej liczony jest podatek.

Prowadząc własną działalność można więc zarobić nawet kilka razy więcej niż pracownik o takich samych zarobkach brutto na etacie, jedynie z tytułu kosztów uzyskania przychodu. W odniesieniu do osób zatrudnionych na etacie są one bowiem znacznie niższe oraz mają niezmienną wysokość:

 • przy zatrudnieniu na jednym etacie - 111,25 zł miesięcznie (w miejscu zamieszkania), 139,06 zł (poza miejscem zamieszkania);
 • przy zatrudnieniu na kilku etatach - roczny limit 2 002,05 zł (w miejscu zamieszkania), 2 502,56 zł (poza miejscem zamieszkania.

Niższe składki ZUS dla nowych przedsiębiorców

Składki preferencyjne ZUS są rozwiązaniem kierowanym do osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Uprawnia ono do zmniejszenia kwot uiszczanych na różne typy ubezpieczeń i trwa przez pierwsze 24 miesiące od momentu założenia firmy.

Osoby rozpoczynające własną działalność gospodarczą mają prawo opłacania składek od niższej podstawy niż pozostali. Wynosi ona bowiem 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, podczas gdy przy braku ulg wzrasta do minimum 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Ponadto młodzi przedsiębiorcy mogą zrezygnować z opłacania składek zdrowotnych i na Fundusz Pracy - do chwili, gdy podstawa odliczania ich składek jest co najmniej równoważna z minimalnym wynagrodzeniem za pracę.

Podstawa składek preferencyjnych na ubezpieczenie społeczne wynosi 600 zł - tyle stanowi 30 proc. z 2000 zł, czyli najniższej krajowej. Co za tym idzie, poszczególne stawki wynoszą:

 • 117,12 zł - na ubezpieczenie emerytalne
 •  48,00 zł - na ubezpieczenie rentowe
 •  10,80 zł - na ubezpieczenie wypadkowe
 •  14,70 zł – na ubezpieczenie chorobowe

Dla porównania wysokość standardowych składek (przy minimalnej podstawie), obowiązujących pracownika etatowego wynosi:

 • 499,28 zł - na ubezpieczenie emerytalne
 • 204,62zł - na ubezpieczenie rentowe
 • 46,04 ,zł - na ubezpieczenie wypadkowe
 • 62,67zł – na ubezpieczenie chorobowe
 • 62,67 zł - na Fundusz Pracy

>>> Czytaj też: Rodzina nie może sobie pomagać za plecami fiskusa