PGNiG ma umowy na usługę biletową z 11 importerami gazuWarszawa, 16.10.2017 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło umowy na świadczenie usługi biletowej utrzymywania zapasów gazu z 11 przedsiębiorstwami energetycznymi dokonującymi importu gazu do Polski, podała spółka. Umowy weszły w życie 1 października 2017 r.

Łączny wolumen zapasów gazu utrzymywanych przez PGNiG dla innych podmiotów to blisko 370 000 MWh (ok. 33 mln m3) gazu, podano w komunikacie.

"PGNiG utrzymuje w magazynach zapasy obowiązkowe gazu ze względu na własny import gazu, jak również posiada zapasy handlowe. Na bazie zgromadzonych zapasów handlowych zaoferowaliśmy zainteresowanym podmiotom usługę biletową na konkurencyjnych warunkach. W uproszczeniu polega ona na tym, że użyczamy zainteresowanym importerom gazu część należącego do nas surowca zatłoczonego już do magazynu oraz zapewniamy im pełną obsługę, przejmując na siebie wszelkie czynności organizacyjne i logistyczne dotyczące zapasów gazu. Dzięki temu nasi kontrahenci nie muszą przechodzić skomplikowanego procesu logistycznego, za to mogą skupić się na swojej podstawowej działalności biznesowej" - powiedział wiceprezes PGNiG ds. handlowych Maciej Woźniak, cytowany w komunikacie.

PGNiG będzie utrzymywać zapasy gazu na zlecenie powyższych podmiotów w magazynach firmy Gas Storage Poland zlokalizowanych w Polsce, w których PGNiG uprzednio wynajęło stosowne pojemności magazynowe i zatłoczyło gaz.

Obowiązek utrzymywania zapasu obowiązkowego wynika z Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Zgodnie z ustawą, do utrzymywania obowiązkowego zapasu gazu ziemnego zobowiązane są przedsiębiorstwa wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmioty dokonujące przywozu gazu ziemnego.

PGNiG wprowadziło usługę biletową do swojej oferty w lutym 2017 r.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)