NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 12,3% r: r, import wzrósł o 7,6% w sierpniuWarszawa, 16.10.2017 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w sierpniu br. o 12,3% r/r do 15 682 mln euro, zaś import wzrósł o 7,6% r/r do 15 384 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 298 mln euro, w analogicznym miesiącu 2016 r. wyniosło -336mln euro.

"W sierpniu br. oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 66,9 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 6,8 mld zł, tj. o 11,4%. Największy wzrost eksportu zanotowano w kategoriach: żywność, samochody ciężarowe i produkty przemysłu chemicznego, głównie leki. Wartość importu towarów w sierpniu br. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wzrosła o 4,1 mld zł, tj. o 6,7%, do poziomu 65,6 mld zł. Kategorią towarów, w której odnotowano największe wzrosty po stronie importu były paliwa i surowce oraz żywność. Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 1,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 1,4 mld zł" - napisał bank centralny w komentarzu.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 17,5 mld zł i w porównaniu do sierpnia 2016 r. wzrosły o 1,4 mld zł, tj. o 8,6%. Wartość rozchodów wyniosła 12,3 mld zł i wzrosła o 0,5 mld zł, tj. o 4,1%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 5,2 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (2,7 mld zł), usług transportowych (1,7 mld zł) oraz podróży zagranicznych (0,8 mld zł), podał także NBP.

(ISBnews)