Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-10-20 6921,50 -0,2% 6,8% 25,3% 49,4%
Miedź 3M USD/t 2017-10-20 6952,00 -0,2% 6,5% 25,6% 49,4%
Ołów spot USD/t 2017-10-20 2459,00 -0,1% 0,6% 23,0% 22,8%
Ołów 3M USD/t 2017-10-20 2467,50 -0,1% 0,3% 22,4% 22,5%
Aluminium spot USD/t 2017-10-20 2124,25 -1,0% -1,2% 24,7% 32,3%
Aluminium 3M USD/t 2017-10-20 2136,00 -0,8% -1,9% 26,2% 32,5%
Cyna spot USD/t 2017-10-20 19657,00 -1,4% -5,2% -7,3% -1,5%
Cyna 3M USD/t 2017-10-20 19575,00 -1,4% -5,1% -7,3% -1,1%
Nikiel spot USD/t 2017-10-20 11670,50 0,0% 3,2% 17,1% 15,7%
Nikiel 3M USD/t 2017-10-20 11735,00 0,0% 3,1% 17,1% 15,8%
Cynk spot USD/t 2017-10-20 3152,00 -0,6% 0,1% 23,2% 38,8%
Cynk 3M USD/t 2017-10-20 3099,00 -0,5% -1,1% 20,3% 35,5%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-10-20 177,90 0,7% -13,5% -21,3% -26,8%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-10-20 83,20 -1,1% -0,7% 26,5% 31,2%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-10-20 639,00 0,5% -2,3% 3,1% 9,8%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-10-20 593,00 0,5% -2,5% 3,3% 10,6%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-10-20 567,16 1,5% 0,9% 8,1% 16,6%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-10-20 508,25 0,1% -2,1% 3,6% 12,8%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-10-20 320,50 0,2% 2,0% 1,3% 13,7%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-10-20 316,00 0,6% -0,2% 2,6% 20,3%

(PAP Biznes)