Komisja podała, że kara nałożona jest w związku z wyznaczaniem składki ubezpieczeniowej w wysokości, która nie zapewnia co najmniej wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniach grupy 3 w I i II kwartale 2011 r. oraz w latach 2014 – 2015 i grupy 10 w latach 2011 – 2015.

>>> Polecamy: Rzecznik biznesu okradziony. "Będzie wydmuszką"