Ponad 1/3 Polaków (34,5 proc.) ma większe zaufanie do Poczty Polskiej w kwestii doręczania przesyłek, zaś 26,7 proc. ankietowanych - do innych firm pocztowych i kurierskich, wynika z badania przeprowadzonego na ogólnopolskim panelu Ariadna przez agencję badawczą Maison & Partners.

"Poczta Polska cieszy się większym zaufaniem w kwestii doręczania przesyłek wśród ankietowanych niż inne firmy pocztowe lub kurierskie - 34,5 proc. respondentów wskazało, że ma większe zaufanie do Poczty Polskiej, a 26,7 proc. - do innych firm pocztowych, zarówno wśród ludzi starszych, jak i wśród ludzi młodych" - czytamy w podsumowaniu badania.

Na pytanie, który podmiot powinien być odpowiedzialny za pośredniczenie pomiędzy obywatelem a państwem w obsłudze spraw urzędowych przez internet, prawie połowa respondentów (49,5 proc.) odpowiedziała, że powinna to być jednostka publiczna, a tylko 11,7 proc. odpowiedziało, że powinna to być firma prywatna.

Poczta Polska posiada ponad 7 500 placówek, filii i agencji pocztowych, świadczących usługi klientom indywidualnym i biznesowym. Większość respondentów badania zauważa ten fakt i odpowiedziało, że placówki Poczty Polskiej są bardziej dostępne niż te innych firm (55,3 proc. osób wskazało na lepszą dostępność placówek Poczty Polskiej, a 15 proc. - innych firm).

"W odpowiedzi na pytanie dotyczące znaczenia pracy wykonywanej przez pracowników Poczty Polskiej dla społeczeństwa, większość ankietowanych (77,3 proc.) zaznaczyło, że postrzegają pracę pocztowców jako ważną (33,7 proc. jako raczej ważną i 43,6 proc. jako bardzo ważną). Największym uznaniem pocztowcy cieszą się wśród osób powyżej 45 roku życia (90 proc. osób w przedziale wiekowym 45-54 lat i 82,8 proc. osób powyżej 55 roku życia) i mieszkańców małych i średnich miast, liczących poniżej 100 tysięcy mieszkańców (87,9 proc. - raczej ważna 30,4 proc. i bardzo ważna 57,5 proc.)" - czytamy dalej.

Poczta Polska zatrudnia obecnie 80 tysięcy osób i jest największym pracodawcą w Polsce. Wyniki badań wskazują, że wie o tym jedynie 14,2 proc. badanych osób, podsumowano w materiale.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie liczącej 1047 osób, dobranej odpowiednio według płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania z panelu Ariadna. Badanie zostało zrealizowane w terminie 13-16 października 2017.

>>> Czytaj też: Zniesienie limitu składek emerytalnych może sprawić, że zamożni etatowcy uciekną w samozatrudnienie