"Rząd założył wzrost PKB w tym roku w ustawie budżetowej na poziomie 3,6 proc. Możemy śmiało powiedzieć, że prognoza ta zostanie znacząco przekroczona w tym roku. (...) W mojej opinii będzie znacząco powyżej 4 proc." - powiedział Kwieciński.

"Czekamy na szacunki GUS za trzeci kwartał, ale już wiemy, po innych parametrach, że ten wzrost w trzecim kwartale będzie znaczący. Składa się na to w dużej mierze kondycja polskiego przemysłu, branży budowlano montażowej, które to obszary notują rekordowe wzrosty za ostatnie lata. Gospodarka nam się rozpędza, a przede wszystkim rozpędza nam się ten element wzrostu gospodarczego, który związany jest z inwestycjami" - dodał.

>>> Czytaj też: Zniesienie limitu składek emerytalnych może sprawić, że zamożni etatowcy uciekną w samozatrudnienie