Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-11-01 6898,75 1,2% 7,3% 24,9% 40,6%
Miedź 3M USD/t 2017-11-01 6930,00 1,3% 6,9% 25,2% 40,9%
Ołów spot USD/t 2017-11-01 2473,50 3,0% -0,7% 23,7% 20,4%
Ołów 3M USD/t 2017-11-01 2482,00 2,8% -0,1% 23,1% 19,9%
Aluminium spot USD/t 2017-11-01 2168,00 1,2% 4,2% 27,2% 25,0%
Aluminium 3M USD/t 2017-11-01 2185,00 1,2% 3,9% 29,1% 25,9%
Cyna spot USD/t 2017-11-01 19535,00 0,2% -6,3% -7,9% -7,0%
Cyna 3M USD/t 2017-11-01 19400,00 0,1% -6,2% -8,2% -7,0%
Nikiel spot USD/t 2017-11-01 12758,00 4,1% 22,5% 28,0% 23,1%
Nikiel 3M USD/t 2017-11-01 12785,00 4,0% 21,8% 27,6% 22,9%
Cynk spot USD/t 2017-11-01 3325,50 0,1% 3,8% 30,0% 35,5%
Cynk 3M USD/t 2017-11-01 3277,00 0,4% 3,6% 27,2% 32,9%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-11-01 177,30 -0,4% -7,1% -21,6% -31,4%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-11-01 87,50 1,3% 13,4% 27,2% 17,5%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-11-01 674,50 0,7% 4,9% 8,8% 16,9%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-11-01 628,50 0,7% 5,3% 9,5% 18,4%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-11-01 581,03 -0,3% 1,4% 10,7% 25,0%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-11-01 530,28 -0,3% 0,9% 8,1% 24,7%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-11-01 341,00 0,3% 8,1% 7,8% 36,3%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-11-01 340,75 -0,1% 7,2% 10,6% 41,0%

(PAP Biznes)