Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-11-07 6792,75 -2,1% 2,7% 23,0% 33,7%
Miedź 3M USD/t 2017-11-07 6826,00 -2,1% 2,4% 23,3% 33,9%
Ołów spot USD/t 2017-11-07 2488,50 -0,6% -1,1% 24,5% 20,2%
Ołów 3M USD/t 2017-11-07 2496,00 -0,6% -1,5% 23,8% 19,6%
Aluminium spot USD/t 2017-11-07 2112,50 -1,8% -0,9% 24,0% 22,8%
Aluminium 3M USD/t 2017-11-07 2132,00 -1,8% -1,0% 25,9% 23,5%
Cyna spot USD/t 2017-11-07 19620,00 0,3% -5,0% -7,5% -10,7%
Cyna 3M USD/t 2017-11-07 19480,00 0,2% -5,2% -7,8% -10,8%
Nikiel spot USD/t 2017-11-07 12599,00 -2,1% 19,8% 26,4% 13,6%
Nikiel 3M USD/t 2017-11-07 12655,00 -2,1% 19,4% 26,3% 13,7%
Cynk spot USD/t 2017-11-07 3202,00 -1,9% -2,9% 25,2% 30,5%
Cynk 3M USD/t 2017-11-07 3166,00 -2,0% -2,1% 22,9% 28,3%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-11-07 180,50 0,4% -2,6% -20,1% -37,6%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-11-07 86,00 -0,6% 8,9% 25,0% 10,4%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-11-07 702,25 0,7% 13,2% 13,3% 31,8%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-11-07 656,25 0,7% 14,2% 14,3% 34,8%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-11-07 596,04 -0,4% 8,8% 13,6% 33,9%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-11-07 550,04 -0,2% 11,6% 12,2% 35,5%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-11-07 359,25 0,1% 16,6% 13,6% 43,0%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-11-07 354,50 -0,7% 17,4% 15,1% 45,7%

(PAP Biznes)