Warszawa, 08.11.2017 (ISBnews) - Astarta Holding odnotowała 1,54 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 3,4 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 6,3 mln euro wobec 12,66 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 98,42 mln euro w III kw. 2017 r. wobec 68,7 mln euro rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 74,11 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 78,62 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 348,74 mln euro w porównaniu z 216,48 mln euro rok wcześniej.
Astarta Holding N.V. to holding, zarejestrowany w Holandii, który grupuje spółki spożywcze i rolnicze działające na Ukrainie. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.
(ISBnews)