Eksport towarów z Polski wzrósł we wrześniu br. o 10,2% r/r do 17 207 mln euro, zaś import wzrósł o 5,7% r/r do 16 443 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 764 mln euro, w analogicznym miesiącu 2016 r. wyniosło +67 mln euro.

"We wrześniu br. oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 73,5 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 5,9 mld zł, tj. o 8,8%. Największy wzrost eksportu zanotowano, podobnie jak w miesiącu poprzednim, w kategoriach: żywność, samochody ciężarowe i produkty przemysłu chemicznego, głównie leki. Dynamika importu towarów była wyraźnie niższa niż w sierpniu br. Wartość importu towarów we wrześniu 2017 r., w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, wzrosła o 3 mld zł, tj. o 4,4% i wyniosła 70,2 mld zł. Kategorią towarów, w której odnotowano największe wzrosty po stronie importu były paliwa i surowce. Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 3,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo obrotów towarowych było również dodatnie i wyniosło 0,3 mld zł" - napisał bank centralny w komentarzu.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 18,3 mld zł i w porównaniu do września 2016 r. wzrosły o 1,4 mld zł, tj. o 8,2%. Wartość rozchodów wyniosła 12,6 mld zł i wzrosła o 0,4 mld zł, tj. o 3,6%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 5,6 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (2,5 mld zł), usług transportowych (2,1 mld zł) oraz podróży zagranicznych (1 mld zł), podał także NBP.

>>> Czyj też: Morawiecki: Polska chce wziąć udział w czwartej rewolucji przemysłowej