Forum Salzburg - które dniach 15-16 listopada odbyło się w Warszawie - to spotkanie ministrów spraw wewnętrznych państw Europy Środkowej. W połowie 2017 roku Polska przejęła półroczną prezydencję w Forum, które - jak podkreśla MSWiA - jest jedną z ważniejszych, nieformalnych inicjatyw międzynarodowych w obszarze spraw wewnętrznych.

Resort w komunikacie poinformował, że spotkanie zakończyło się podpisaniem wspólnej deklaracji.

Jak podano szef resortu podczas spotkania podkreślił, że jednym z priorytetów powinno być utrzymanie prawidłowego funkcjonowania strefy Schengen, tak, aby państwa członkowskie nie musiały stosować mechanizmu przywracania kontroli na granicach zewnętrznych.

"Aby minimalizować występowanie tego mechanizmu państwa członkowskie powinny przede wszystkim zapewniać odpowiednią ochronę na granicy zewnętrznej. W mojej ocenie utrzymywanie tego mechanizmu jest zasadne jedynie w sytuacjach wyjątkowych" – powiedział cytowany w komunikacie Błaszczak. Wskazał, że Polska, skorzystała z tego mechanizmu w ubiegłym roku, gdy w Warszawie odbył się szczyt NATO, a w Krakowie Światowe Dni Młodzieży.

Według szefa MSWiA "znaczącym krokiem" w kierunku wzmocnienia ochrony granic zewnętrznych UE jest działanie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).

W komunikacie podkreślono, że Polska wspiera działania na granicy zewnętrznej, w tym również na poziomie operacyjnym.

W ocenie Błaszczaka należy dążyć do tego, aby rozwijać umiejętności współpracy operacyjnej, które stanowią jeden z najważniejszych narzędzi wsparcia państw członkowskich w reagowaniu na zagrożenia pojawiające się na granicach zewnętrznych UE.

"Współpraca ta może skutecznie ograniczyć nielegalną imigrację wzdłuż najważniejszych szlaków" – wskazał Błaszczak. Przypomniał także, że presja migracyjna, mimo, iż jest zdecydowanie mniejsza niż dwa lata temu, czy rok temu, to nadal jest silna i należy zrobić wszystko, aby zmniejszyć te presję. Jego zdaniem należy odejść od mechanizmu automatycznej relokacji, bo jest to czynnik przyciągające kolejne fale nielegalnej imigracji.

Resort spraw wewnętrznych podał w komunikacie, że w trakcie debaty pojawiła się propozycja reprezentanta Austrii, aby stworzyć bazę danych migrantów nielegalnie przekraczających granice, która miałaby pozwolić skuteczniej przeciwdziałać przedostawaniu się tych osób do Unii Europejskiej.

"To niezwykle interesująca propozycja, która ułatwiłaby prace służb odpowiedzialnych za zabezpieczanie granic" – powiedział szef MSWiA. Jego zdaniem należy rozważenia podjęcia prac eksperckich w sprawie założenia takiej bazy danych.

Forum Salzburg - które dniach 15-16 listopada odbyło się w Warszawie - to spotkanie ministrów spraw wewnętrznych państw Europy Środkowej. W połowie 2017 roku Polska przejęła półroczną prezydencję w Forum, które - jak podkreśla MSWiA - jest jedną z ważniejszych, nieformalnych inicjatyw międzynarodowych w obszarze spraw wewnętrznych.

Najważniejsze obszary działania Forum Salzburg to współpraca policyjna, współpraca w zakresie kontroli granicznej, zwalczanie nielegalnej migracji i polityka migracyjną.

Państwami członkowskimi Forum Salzburg są: Austria, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja, Słowenia. W 2007 roku państwa członkowskie Forum Salzburg utworzyły tzw. Grupę Przyjaciół, w skład, której weszły Serbia, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Czarnogóra, Albania i Mołdawia. (PAP)

autor: Krzysztof Markowski

edytor: Danuta Starzyńska-Rosiecka