Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka zakłada, że wyprodukuje 9 mln ton węgla w 2017 r., a uzysk na koniec roku utrzyma się na poziomie zbliżonym do osiągniętego w okresie I-III kw., poinformował prezes Krzysztof Szlaga.
"Chcemy, podobnie jak ubiegłym roku, wyprodukować 9 mln ton węgla. Nad tym pracujemy i wygląda na to, że taki wolumen zrealizujemy" - powiedział Szlaga podczas konferencji prasowej.
Dodał, że spółka odbudowała zapasy w stosunku do stanu na koniec I półrocza. Jednak do końca roku ponownie się zmniejszą, ponieważ zrealizowane zostanie więcej wywozów do klientów.
"Uzysk w okresie I-III kw. wyniósł 65,8% i chcielibyśmy taki sam albo zbliżony mieć na koniec roku" - powiedział także prezes.
"Cel 9 mln przy zakładanym uzysku nie jest zagrożony" - podsumował.
W okresie I-III kw. 2017 r. produkcja węgla handlowego w Bogdance wyniosła 6 712 tys. ton i była o 0,4% wyższa r/r.
LW Bogdanka na koniec 2016 r. miała 15,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,4% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
(ISBnews)