ATAL specjalizuje się w budownictwie mieszkaniowym i realizuje projekty w siedmiu największych miastach Polski. W zeszłym roku sprzedał rekordową liczbę 2436 lokali. To jedna z najbardziej rentownych firm deweloperskich w kraju. Od 2015 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Zanim jednak właściciel firmy zdecydował się na przeprowadzenie publicznej emisji akcji (IPO) i notowanie akcji na giełdzie, spółka zadebiutowała na rynku kapitałowym poprzez emisję obligacji, które następnie zostały wprowadzone do obrotu na rynek Catalyst.

Obligacja jest dłużnym papierem wartościowym emitowanym w seriach, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem wobec właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do zwrotu pożyczonej kwoty oraz spełnienia określonego świadczenia, zazwyczaj o charakterze pieniężnym polegającego na płatności odsetek. Elastyczność w zakresie określenia parametrów emisji obligacji, możliwość spłaty przez spółkę całości pożyczonego kapitału na koniec okresu zapadalności obligacji (np. po 3–4 latach) i brak konieczności określenia celu emisji to podstawowe wyróżniki obligacji. Zaletą emisji obligacji w stosunku do emisji akcji jest to, iż w przypadku niesatysfakcjonującej wyceny wartości firmy, a tym samym rezygnacji przez właściciela z emisji akcji, umożliwia pozyskanie finansowania na dalszy rozwój i jednocześnie gwarantuje właścicielowi utrzymanie kontroli i niezależności w spółce.

Emisja obligacji jest interesującą alternatywą dla finansowania w formie kredytu. W Polsce to coraz popularniejszy sposób pozyskiwania kapitału, po który sięgają zarówno wielkie koncerny, takie jak PKN Orlen jak i mniejsze firmy. Na rynku Catalyst notowanych jest w tej chwili 431 serii obligacji korporacyjnych o wartości ponad 70 mld zł. Jednym z grubo ponad setki emitentów obligacji korporacyjnych notowanych na rynku Catalyst jest właśnie ATAL, dla którego wszystkie dotychczasowe emisje rynkowe obligacji przygotował Raiffeisen Polbank. Raiffeisen brał również udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu w 2015 r. pierwszej publicznej oferty akcji (IPO), w ramach której Atal pozyskał 143 mln zł, a akcje spółki zadebiutowały na GPW.

- Specjalizujemy się w usługach bankowości inwestycyjnej, w tym przede wszystkim z zakresu organizacji finansowania w formie emisje akcji, zarówno ofert prywatnych, jak i publicznych oraz w formie emisji obligacji - ofert prywatnych i publicznych, kierowanych głównie do inwestorów instytucjonalnych – mówi Agnieszka Bogaj-Gryglicka, dyrektor do spraw bankowości inwestycyjnej w Raiffeisen Polbanku. – W przypadki ATALU mieliśmy możliwość uczestniczenia ze spółką zarówno w procesie emisji akcji jak i obligacji, ale przede wszystkim w procesie wspólnego wyboru najkorzystniejszego rozwiązania na danym etapie rozwoju.

– Współpracę nawiązaliśmy w 2011 r. Wtedy spółka pierwszy raz zastanawiała się nad pozyskaniem kapitału w formie emisji akcji i debiutem na giełdzie. Z uwagi na sytuację rynkową podjęto decyzję o odłożeniu tego procesu. W 2013 r. widząc jak szybko rozwija się rynek obligacji korporacyjnych i że aktywnym uczestnikiem tego rynku jest sektor deweloperski zaproponowaliśmy spółce wejście na rynek kapitałowy i inną formę finansowania. Była to emisja obligacji – dodaje Agnieszka Bogaj-Gryglicka. Jak podkreśla, taki sposób wejścia na rynek kapitałowy może przynieść spółce wiele korzyści. Po pierwsze ma ona szanse przedstawić swój model biznesowy, strategię rozwoju i dane finansowe szerokiej grupie inwestorów instytucjonalnych i jednocześnie otrzymać od nich informację zwrotną – co jest korzystne, a co należałoby zmienić/zmodyfikować w działalności. Po drugie spółka poznaje zasady raportowania obowiązujące na rynku kapitałowym, staje się bardziej transparentna, co może dać później wymierny efekt w postaci wyższej wyceny akcji lub niższego poziomu marży w przypadku emisji obligacji. Spółka jest lepiej przygotowana do procesu IPO i debiutu na GPW oraz wypełniania obowiązków informacyjnych – tłumaczy Agnieszka Bogaj-Gryglicka.

W przypadku ATALU wszystkie przeprowadzone wspólnie z Raiffeisen Polbank, emisje obligacji zakończyły się sukcesem. – Wspólnie zrealizowaliśmy już szereg emisji. Ostatnia z nich cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego podwyższyliśmy pierwotny program z 60 do 80 mln zł, przy czym w procesie budowy księgi popytu inwestorzy złożyli deklaracje na kwotę ponad 165 mln zł – mówi Mateusz Juroszek, wiceprezes ATALU. – Korzystamy z finansowania pochodzącego z emisji obligacji, ponieważ pozwala nam ono na większą elastyczność w realizacji strategii rozwoju. Tak pozyskane środki przeznaczamy przede wszystkim na kolejne zakupy gruntów oraz realizację przedsięwzięć deweloperskich – dodaje. I podkreśla, że firma wspiera się doświadczeniem specjalistów z Raiffeisen Polbanku i korzysta z wielu innych jego produktów.

PARTNER