Eksperci firmy doradczej Grant Thornton w raporcie "Konstytycja Biznesu - ułatwienia dla firm czy pobożne życzenia" wskazali 9 głównych – ich zdaniem – zmian, jakie zakłada Konstytucja Biznesu. Każdą ze zmian ocenili w skali od 1 do 5 pkt, gdzie 1 to negatywna ocena, 3 – neutralna, a 5 – pozytywna.

"Zmianę dot. rozszerzenia uprawnień do ustanowienia prokurentów oceniamy na piątkę" - powiedziała podczas prezentacji raportu Maja Jabłońska z Grant Thornton. Dodała, że chodzi o pełnomocnika ogólnego, który będzie mógł dokonywać czynności związanych z działalnością gospodarczą osoby prowadzącej jednososobową działalność gospodarczą.

"W obecnym stanie prawnym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, co do zasady, nie mogą ustanowić prokurenta. Wynika to z niejasnego brzmienia przepisów kodeksu cywilnego. Ten przepis zostaje w Prawie Przedsiębiorców doprecyzowany w taki sposób, że nie ma tu żadnych wątpliwości. Również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą mogły ustalić prokurenta" - wyjaśniła.

Jak zaznaczyła, ustanowienie takiej osoby, szczególnie przy większych działalnościach gospodarczych, "na pewno będzie bardzo pomocne dla przedsiębiorców".

"Ogólnie Konstytucję Biznesu oceniamy na 3+" - dodał Dariusz Bednarski, partner zarządzający w Grant Thornton. Jak zaznaczył, "zasadniczo Konstytucja Biznesu wychodzi na przeciw oczekiwaniom przedsiębiorców", ponieważ deklarowane w niej hasła przyjaznego, jasnego prawa i jego stanowienia opartego na dialogu "są godne pochwały".

"Problem w tym, że propozycje zawarte w Konstytucji nie stanowią nowej jakości w stosunku do obecnie istniejących regulacji" - wskazał.

Najsłabiej eksperci ocenili "ograniczenia w kontrolach przeprowadzanych wśród firm przez instytucje publiczne" (ocena 1). "Prawodawca, co prawda, od 1 stycznia 2017 r. wprowadził korzystne dla przedsiębiorców zasady, np. przewidujące, że kontrolę można przeprowadzić dopiero po analizie prawdopodobieństwa naruszenia prawa przez przedsiębiorcę (...). Jednak w praktyce nowe przepisy nie gwarantują przedsiębiorcom żadnej ochrony" - powiedziała. Dodała, że Prawo Przedsiębiorców "praktycznie kopiuje" dotychczasowe zapisy, uporządkowując jedynie aktualne regulacje.

Autorzy raportu odnieśli się też m.in. do "ulgi na start" (ocena 4 pkt). Zakłada ona całkowite zwolnienie z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast w kolejnych dwóch latach początkujący przedsiębiorcy będą mogli skorzystać – tak jak dotychczas – z obniżonych składek w ramach tzw. „małego ZUS-u”. "Jest to zmiana in plus. Przedsiębiorca przez kolejne sześć miesięcy będzie płacił 150-200 zł miesięcznie mniej" - mówił Grzegorz Szysz z Grant Thornton.

Konstytucja Biznesu to pakiet 5 projektów ustaw dot. zmian w prawie gospodarczym autorstwa wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Ma ona przynieść istotną zmianę w funkcjonowaniu przedsiębiorców i poprawić jakość relacji między biznesem a administracją. Projekty ustaw przyjął 14 listopada rząd i przekazał je do prac w Sejmie. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

edytor: Dorota Skrobisz