Jeroen Dijsselbloem przez cztery lata był ministrem finansów w Holandii. Kilka tygodni temu ogłosił, że odchodzi z polityki. Jego Partia Pracy wcześniej doznała porażki w wyborach parlamentarnych w Holandii. Nowy szef zostanie wybrany przez eurogrupę 4 grudnia.

Wiceprzewodniczący grupy Socjalistów i Demokratów Udo Bullmann powiedział w poniedziałek, że jego grupa uważa, iż stanowisko musi pozostać w rękach socjalistów i demokratów. "To niebezpieczne, aby wszystkie najważniejsze instytucje UE - Komisja Europejska, Rada Europejska i Parlament Europejski - były w rękach Europejskiej Partii Ludowej (EPL). To nie odzwierciedla równowagi politycznej w Europie, co jest niezbędne, jeśli chcemy odnieść sukces w pracach nad ukończeniem budowy unii gospodarczej i walutowej w nadchodzących latach" - podkreślił.

Dodał, że grupa Socjalistów i Demokratów jest przekonana, że docelowo posiedzeniom ministrów finansów strefy euro musi przewodniczyć komisarz odpowiedzialny za sprawy gospodarcze i monetarne, który powinien być wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej.

Eurogrupa to nieformalne gremium, w którym ministrowie państw strefy euro omawiają wspólne obowiązki dotyczące euro. Jej główne zadanie to ścisła koordynacja polityki gospodarczej państw strefy euro. Eurogrupa ma też promować rozwiązania na rzecz silniejszego wzrostu gospodarczego. Odpowiada również za przygotowywanie szczytów strefy euro i realizację zapadających tam ustaleń.

W posiedzeniach eurogrupy uczestniczą m.in. komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł oraz prezes Europejskiego Banku Centralnego. Przewodniczącym eurogrupy jest obecnie Dijsselbloem, wybrany w lipcu 2015 r. na drugą kadencję.

W programie prac eurogrupy na II połowę 2017 r. jest m.in. polityka mająca umocnić długoterminową perspektywę wzrostu i zatrudnienia, monitoring działań państw strefy euro na rzecz zdrowych finansów publicznych oraz śledzenie sytuacji budżetowej strefy euro jako całości. W grudniu eurogrupa ma ocenić projekty planów budżetowych państw strefy euro na rok 2018. Program prac obejmuje też obserwację stabilności finansowej w strefie euro i prace nad wzmacnianiem unii bankowej, a także debatę nad przyszłością UE oraz pogłębianiem unii gospodarczej i walutowej.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)