Mirbud tworzy spółkę na Ukrainie, nie wyklucza wejścia na inne rynki wschodnieWarszawa, 28.11.2017 (ISBnews) - Mirbud podjął uchwałę o utworzeniu spółki M z siedzibą w Kijowie na Ukrainie, poinformowała spółka. Mirbud nie wyklucza również rozwoju działalności na pozostałych wschodnich rynkach.

"Z wielką uwagą przyglądamy się naszym wschodnim sąsiadom. Widzimy tam bardzo duży potencjał dla naszej działalności w obszarze budownictwa inżynieryjno-drogowego i kubaturowego, ze względu na planowane przez rząd Ukrainy zwiększenie finansowania (z budżetu państwa do ponad 1 mld euro w 2018 roku) remontu i budowy dróg oraz pozyskanie środków z międzynarodowych instytucji finansowych na inwestycje w rozwój infrastruktury transportowej" - powiedział prezes Jerzy Mirgos, cytowany w komunikacie.

Obecnie Mirbud bierze udział w trzech przetargach na Ukrainie o wartości 24,25 mln euro, podano również.

"Nie wykluczamy również rozwoju działalności na pozostałych wschodnich rynkach. Najbliższy czas będzie dla nas bardzo intensywny ze względu na cel jaki postawił sobie zarząd - z jednej strony utrzymanie wyników na polskim rynku na dotychczasowym dobrym poziomie, a z drugiej strony rozwój grupy na wschodnich rynkach i pozyskanie tam nowych kontraktów" - dodał Mirgos.

Uchwała zarządu dotycząca utworzenia spółki M zostanie przedstawiona radzie nadzorczej. Po wyrażeniu przez nią zgody rozpocznie się procedura rejestrowania spółki, podsumowano.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2016 r. miał 773 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)