Kantar TNS: 35% klientów banków nie jest świadomych ryzyka zmiennej stopy proc.Warszawa, 28.11.2017 (ISBnews) - Odsetek osób, które nie są świadome możliwości wzrostu stóp procentowych, a tym samym wzrostu raty kredytu hipotecznego wynosi 35%, wynika z badania przeprowadzonego przez Kantar TNS na zlecenie Związku Banków Polskich (ZBP).

Bankowcy oceniają, że świadomość 56% klientów w zakresie świadomości zmiany stopy procentowej jest umiarkowana, a tylko 8% - w ich opinii - posiada wysoką lub bardzo wysoką świadomość w tym zakresie.

W ocenie bankowców, 26% klientów banków ma niską świadomość możliwości wzrostu stóp procentowych, a 9% ocenia, że jest ona bardzo niska.

Większość bankowców (55%) uważa, że w Polsce nie ma miejsca na kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową (w tym "zdecydowanie nie" odpowiedziało 21% badanych). Przeciwnego zdania jest 43% badanych (w tym "zdecydowanie tak" odpowiedziało 10% bankowców).

Bankowcy zostali także zapytani, jaki wpływ na rynek kredytów hipotecznych miało wprowadzenie wymogu posiadania 20-proc. wkładu własnego. Według 58% bankowców, wymóg ten umiarkowanie ograniczył sprzedaż nowych kredytów mieszkaniowych, a 9% uważa, że ograniczający wpływ był bardzo silny. Dla prawie jednej trzeciej (31%) badanych bankowców czynnik ten nie wpłynął na rynek kredytów mieszkaniowych.

(ISBnews)