Jak wynika z komunikatu, dwustronne forum biznesowe towarzyszy rozmowom administracji rządowej.

Według resortu rozwoju przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. i Gayatri Projects Limited podpisały list intencyjny, natomiast firma Essar Steel India Limited zawarła umowę o współpracy z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. Z kolei PAIH oraz Federacja Indyjskich Izb Handlu i Przemysłu (FICCI) zawarły tzw. memorandum of understanding.

Porozumienie grupy JSW dotyczy zacieśnienia długofalowej współpracy w zakresie sprzedaży i zakupu koksu produkowanego przez JSW, a wykorzystywanego w hutach Essar Steel w Indiach. Dokument potwierdza ciągłość współpracy nawet do 2030 roku. Koks z grupy JSW trafia do Essar Steel od 2009 r. i jest wykorzystywany do produkcji stali w procesie wielkopiecowym i Corex.

Oprócz deklaracji dotyczącej zakupu koksu, umowa grupy JSW i indyjskiego wytwórcy stali dotyczy także innych dziedzin. Strony planują m.in nawiązać współpracę w dziedzinie opracowania i wdrażania efektywnych metod wykorzystania metanu z pokładów węgla.

W Indiach od poniedziałku przebywa polska rządowo-biznesowa delegacja pod przewodnictwem wiceministra rozwoju Witolda Słowika. 27 listopada w Nowym Delhi o współpracy gospodarczej między obu krajami rozmawiano podczas Piątej Sesji Polsko-Indyjskiej Komisji Wspólnej ds. Współpracy Gospodarczej.

„Polska i Indie mają sobie wiele do zaoferowania. Rynek indyjski to jeden z pięciu rynków perspektywicznych dla naszych eksporterów i inwestorów. Mamy dla nich dedykowane środki” – powiedział, cytowany w komunikacie, wiceminister rozwoju Witold Słowik, który współprzewodniczył polskiej sekcji podczas obrad Piątej Sesji Komisji Wspólnej ds. Współpracy Gospodarczej.

Jak poinformował resort rozwoju, przemawiając na posiedzeniu komisji wiceszef MR podkreślił możliwości współpracy Polski i Indii m.in. w dziedzinie energetyki, górnictwa, technologii IT czy przemysłu spożywczego. „Możemy wiele zaoferować swoim indyjskim partnerom w tym zakresie” - zadeklarował. Podkreślił, że polski rząd będzie wspierał „dalszy rozwój dwustronnej współpracy gospodarczej z Indiami wykorzystując dostępne środki budżetowe i unijne”.

W trakcie spotkania, jak wskazano, przedstawiciele Polski i Indii podpisali Protokół, w którym oba kraje potwierdziły aktywne zaangażowanie w dalszy rozwój współpracy w różnych sektorach gospodarczych m.in. w zakresie dostaw maszyn i urządzeń górniczych, maszyn i urządzeń do przetwórstwa spożywczego, współpracy naukowo-badawczej i akademickiej. Strona indyjska wyraziła szczególne zainteresowanie polskim potencjałem i możliwością transferu czystych technologii węglowych z Polski oraz współpracy z polskimi ośrodkami naukowymi.

Według MR, wiceminister rozwoju podczas wystąpienia na polsko-indyjskim forum biznesowym, podkreślił, że Indie są strategicznym partnerem gospodarczym dla Polski w tym regionie świata. W ocenie Słowika, pomimo, że obroty handlowe między obu krajami systematycznie rosną, to nadal nie wykorzystujemy w pełni potencjału gospodarczego obu krajów.

„Zachęcam do inwestowania w Polsce. Najbardziej prestiżowe agencje ratingowe wskazały Polskę jako trzecie najlepsze miejsce do inwestowania w Europie. Stworzyliśmy kompleksowy system wsparcia inwestorów zagranicznych. Szczególnie liczymy na przedsięwzięcia o wysokiej wartości dodanej, związane z transferem technologii – powiedział.

W skład polskiej delegacji biznesowej wchodzą przedstawiciele m.in. PeBeKa, KGHM, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Węglokoksu oraz Indyjsko - Polskiej Izby Przemysłowo – Handlowej.

Według danych MR w 2016 r. nastąpił dynamiczny wzrost obrotów handlowych Polski z Indiami – o 25 proc. r/r. Obroty osiągnęły blisko 2,8 mld dolarów. Eksport wzrósł o 44 proc. r/r do kwoty 670 mln dolarów, a import wyniósł 2,1 mld dolarów i wzrósł o 20 proc. r/r. Zwiększenie sprzedaży na rynek indyjski wynikało m.in. ze wzrostu eksportu: wyrobów przemysłu elektromaszynowego o 51 proc., wyrobów metalurgicznych o 24 proc, wyrobów ceramicznych o ok. 80 proc.

Po 9 miesiącach br. obroty handlowe Polski z Indiami wyniosły ponad 2,3 mld dolarów – wskazał resort rozwoju. To wzrost w stosunku do tego samego okresu 2016 r. o 10 proc. Polski eksport w tym okresie wzrósł o 12 proc. i wyniósł ok. 505 mln dolarów, import zaś zwiększył się o 10 proc., osiągając wartość niemal 1,8 mld dolarów.

Jak podkreśliło MR, Indie, obok Algierii, Iranu, Meksyku i Wietnamu są dla Polski „jednym z 5 rynków perspektywicznych”. „Dla każdego z tych krajów powstał program promocji. Ze środków finansowych przeznaczonych na realizację tych programów przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie udziału w targach branżowych” - wskazano. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

edytor: Dorota Skrobisz