- Wspólna agencja ratingowa Giełdy Papierów Wartościowych Polskiego Funduszu Rozwoju i Biura Informacji Kredytowej rozpocznie działalność operacyjną w drugiej połowie 2018 roku - poinformowali przedstawiciele trzech instytucji.

- Rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął politykę dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym, zakładającą budowę nowej infrastruktury logistycznej oraz zmianę struktury infrastrukturalno-właścicielskiej w sektorze naftowym - poinformował CIR w komunikacie prasowym.

- Nakłady inwestycyjne PKP Cargo w 2018 r. nie będą niższe niż w 2017 r. - poinformował p.o. prezesa spółki Krzysztof Mamiński. Dodał, że termin 26 styczna 2018 r. na wybór nowego prezesa może być trudny do dotrzymania.

- Ergis podpisał umowę zakupu elementów do uruchomienia nowej linii do produkcji folii stretch PE, a koszt całej inwestycji spółka szacuje na 19 mln zł. Uruchomienie linii nastąpi w pierwszym kwartale 2019 r. i pozwoli ona na wzrost zdolności produkcyjnych o 12 tys. ton rocznie - poinformowała spółka w komunikacie.

- Grupa kapitałowe Action przedstawiła prognozy swoich wyników finansowych do 2022 roku, zakładające wzrost EBITDA do 22,4 mln zł, a zysku brutto do 12,9 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

- Action planuje 8 grudnia 2017 r. przedstawić wierzycielom nowe propozycje układowe - poinformowała spółka w komunikacie.

- Inwestor chce objąć 4.104.600 akcji nowej emisji Biomed Lublin, po cenie nie większej niż 1,12 zł za sztukę - poinformowała spółka. Biomed nie ujawnił nazwy inwestora.

- Zarząd Idea Banku uchwalił program emisji obligacji podporządkowanych w kwocie do 200 mln zł - podał bank w komunikacie.

- Tegoroczne wyniki finansowe grupy Elektrotim powinny być dodatnie na każdym poziomie rachunku zysków i strat - poinformował prezes spółki Andrzej Diakun. Na początku listopada portfel zamówień grupy wynosił 287 mln zł. W horyzoncie kilkunastu miesięcy grupa chce zainwestować kilka mln zł w prace badawczo-rozwojowe dedykowane głównie elektroenergetyce.

- Echo Investment planuje sprzedać w 2018 roku około 1.500 mieszkań, a przekazać około 1.000 - poinformowała spółka w prezentacji. Waldemar Olbryk, członek zarządu ds. segmentu mieszkaniowego, ocenił, że cel przekazań na 2017 rok, który wynosi ok. 925 lokali, jest osiągalny.

- Michał Sapota zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa Murapolu ze skutkiem na 31 grudnia i jednocześnie został powołany z dniem 1 stycznia do składu rady nadzorczej - podał Murapol w komunikacie. Zmiany są wstępnym etapem procesu przygotowania do procesu IPO, mającego na celu wprowadzenie akcji Murapolu na rynek podstawowy GPW.

- Kancelaria odszkodowawcza Votum spodziewa się, że w IV kwartale 2017 roku przychody spółki wzrosną w porównaniu do III kwartału i ocenia, że jest szansa na zysk w tym okresie - poinformowali we wtorek przedstawiciele Votum.

- Govena Lighting, producent sprzętu elektronicznego i oświetlenia, wejdzie na NewConnect 6 grudnia - poinformował w komunikacie prasowym INC, autoryzowany doradca spółki. W niedalekiej przyszłości Govena planuje emisję nowych akcji.

- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalania cen i wymiany informacji handlowych przez spółki z grupy Pfleiderer na rynku płyt wiórowych i pilśniowych w Polsce - podała grupa w komunikacie. UOKiK zawiadomił Komisję Europejską o przewidywanej decyzji stwierdzającej naruszenie reguł konkurencji przez grupę.

- Komisja Nadzoru Finansowego obniżyła bufor kapitałowy na zabezpieczenie ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych BZ WBK do 0,54 pkt. proc. z 0,62 pkt. proc. wcześniej na poziomie łącznego współczynnika kapitałowego - podał bank w komunikacie.

- Komisja Nadzoru Finansowego chce utrzymać Bankowi Zachodniemu WBK bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) w wysokości równoważnej 0,50 proc. łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko - poinformował bank w komunikacie.

- Komisja Nadzoru Finansowego obniżyła bufor kapitałowy na zabezpieczenie ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych Bankowi BGŻ BNP Paribas do 0,62 pkt. proc. z 0,71 pkt. proc. wcześniej na poziomie łącznego współczynnika kapitałowego - podał bank w komunikacie.

- Komisja Nadzoru Finansowego podniosła bufor kapitałowy na zabezpieczenie ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych Bankowi Millennium do 5,53 pkt. proc. z 3,09 pkt. proc. wcześniej na poziomie łącznego współczynnika kapitałowego - podał bank w komunikacie.

- CwMedia planuje przeznaczyć większość wpływów z emisji akcji na poszerzenie bazy filmów i seriali dostępnych na płatnej platformie CDA Premium - poinformował prezes Jarosław Ćwiek. Spółka pracuje ponadto nad wersję swojego serwisu na urządzenia Apple. Planuje też integrację platformy z telewizorami smart tv.

- Deweloperska spółka Tower Investments chce z oferty publicznej pozyskać do 40,05 mln zł brutto - podała spółka w prospekcie emisyjnym. Zapisy na akcje w transzy detalicznej potrwają od 8 do 13 grudnia, a w transzy inwestorów instytucjonalnych od 8 do 14 grudnia.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

================================