X-Trade Brokers rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za I półr.Warszawa, 28.11.2017 (ISBnews) - X-Trade Brokers zarekomenduje akcjonariuszom i radzie nadzorczej niewypłacanie dywidendy z zysku za I połowę 2017 r. po tym jak Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zgodę na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier spółki 1 jednostkowego zysku netto za ten okres w wysokości ok. 24,5 mln zł, poinformowała spółka.

"W rezultacie rekomendowanych działań nastąpi zwiększenie bazy kapitałowej i podniesienie współczynników kapitałowych spółki, co w ocenie zarządu ułatwi realizację strategii spółki w szczególności w zakresie rozszerzenia działalności na nowe rynki oraz rozwoju segmentu instytucjonalnego. Rekomendacja zarządu wynika również z przewidywanego począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. wzrostu wartości buforów kapitałowych" - czytamy w komunikacie.

Rekomendacja zarządu uzyskała akceptację rady nadzorczej, dodano.

X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)