Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-11-28 6776,25 -2,0% -0,4% 22,7% 15,5%
Miedź 3M USD/t 2017-11-28 6805,00 -2,0% -0,4% 22,9% 15,7%
Ołów spot USD/t 2017-11-28 2414,50 -1,7% 0,1% 20,8% -4,0%
Ołów 3M USD/t 2017-11-28 2427,00 -1,5% 0,2% 20,4% -3,8%
Aluminium spot USD/t 2017-11-28 2088,25 -1,5% -2,9% 22,5% 19,7%
Aluminium 3M USD/t 2017-11-28 2102,50 -1,5% -3,0% 24,2% 20,3%
Cyna spot USD/t 2017-11-28 19610,00 0,1% -2,0% -7,5% -7,7%
Cyna 3M USD/t 2017-11-28 19550,00 0,1% -1,6% -7,5% -7,1%
Nikiel spot USD/t 2017-11-28 11290,00 -1,9% -2,2% 13,3% -2,5%
Nikiel 3M USD/t 2017-11-28 11350,00 -1,9% -2,0% 13,3% -2,4%
Cynk spot USD/t 2017-11-28 3178,00 -1,1% -1,6% 24,2% 10,1%
Cynk 3M USD/t 2017-11-28 3158,00 -0,9% -0,5% 22,6% 8,9%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-11-28 202,00 0,8% 13,2% -10,6% -34,6%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-11-28 84,75 -0,3% 0,0% 23,2% 26,5%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-11-28 684,75 -0,7% 3,2% 10,4% 24,5%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-11-28 638,75 -0,8% 3,4% 11,3% 26,7%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-11-28 598,25 0,2% 5,5% 14,0% 28,4%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-11-28 557,00 0,5% 8,0% 13,6% 29,8%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-11-28 342,25 -0,4% 3,8% 8,2% 28,5%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-11-28 341,50 -0,4% 3,3% 10,9% 31,0%

(PAP Biznes)