Głosowanie w komisji budżetowej miało miejsce wkrótce po kolejnej, już trzeciej w tym miesiącu wizycie prezydenta Donalda Trumpa w Kongresie.

Komentatorzy zwracają uwagę na fakt, że – aby przekonać do projektu ustawy o reformie podatków niektórych, wciąż jeszcze niezdecydowanych, senatorów z Partii Republikańskiej – amerykański prezydent poszedł na znaczące ustępstwa. Przystał m.in na możliwość odliczania od podstawy do 10 tys. USD płaconych w ramach lokalnych podatków od nieruchomości.

Po tej wtorkowej interwencji Trumpa członkowie komisji budżetowej zaaprobowali ostatecznie senacki projekt ustawy podatkowej, głosując wzdłuż podziałów partyjnych. Projekt przeszedł stosunkiem głosów 12 "za" do 11 "przeciw".

Za wydaniem pozytywnej rekomendacji projektowi ustawy głosowało m.in. trzech kluczowych republikańskich senatorów, którzy wcześniej byli doń ustosunkowani negatywnie. W ocenie komentatorów zwiększa to szanse na przyjęcie ustawy reformującej system fiskalny podczas głosowania przez wszystkich senatorów.

W stuosobowej Izbie Wyższej senatorowie GOP mają 52 mandaty. Republikanie mogą sobie pozwolić maksymalnie na utratę tylko dwóch głosów, jeśli chcą, by ustawa przeszła. Dwóch - ponieważ wiceprezydent Mike Pence, który z urzędu jest przewodniczącym Senatu, ma również możliwość oddania głosu, a popiera projekt niejako z urzędu.

Senacki projekt ustawy nie tylko radykalnie zmienia amerykański system podatkowy, ale także znosi obowiązek posiadania ubezpieczenia medycznego. Obowiązek ten jest podstawowym elementem systemu opieki medycznej tzw. Obamacare, który Republikanie starają się bezskutecznie podważyć od siedmiu już lat.

Zniesienie i zastąpienie Obamacare nowym systemem opieki zdrowotnej, obok reformy systemu podatkowego USA, było główną obietnicą Trumpa w ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej.

Izba Reprezentantów przyjęła swoją wersję ustawy o reformie podatków 16 listopada. W przeciwieństwie do senackiego projektu ustawy, ustawa przyjęta przez niższą izbę amerykańskiego parlamentu nie zawiera propozycji, aby wraz z reformą podatków znieść obowiązek posiadania przez wszystkich Amerykanów ubezpieczenia medycznego.

Zarówno senacki projekt ustawy, jak i przyjęta przez Izbę Reprezentantów ustawa o redukcji podatków i miejscach Pracy (Tax Cuts and Jobs Act) przewiduje zmniejszenie podatków dochodowych korporacji i osób indywidualnych o 1,4 biliona dol. w ciągu 10 lat.

Republikanie i Trump zapowiadają, że przeprowadzenie reformy podatkowej zwiększy konkurencyjność amerykańskich przedsiębiorstw, przyczyni się do odrodzenia amerykańskiej gospodarki i zdecydowanie poprawi sytuację klasy średniej.

W sumie, zdaniem Republikanów, w wyniku wprowadzenia w życie reformy przeciętna czteroosobowa rodzina z rocznym dochodem wynoszącym 59 tys. USD zaoszczędzi w ciągu 12 miesięcy 1182 USD.

Ustawa o reformie podatków przewiduje także redukcję podatku dochodowego korporacji (Corporate Income Tax - CIT) z obecnych 35 procent do 20 procent.

Aby ustawa stała się prawem, ostateczna wersja uzgodniona podczas konferencji ustawodawczej Izby Reprezentantów i Senatu musi zostać podpisana przez prezydenta, który ma prawo weta.

Prezydent Trump, który po 10 miesiącach sprawowania urzędu nie może się pochwalić żadnymi poważnymi osiągnięciami legislacyjnymi, ma nadzieję, że reforma systemu podatkowego wejdzie w życie jeszcze w tym roku.

Z Waszyngtonu Tadeusz Zachurski (PAP)