Tauron realizuje 9 projektów badawczo-rozwojowych dot. usług sieciowychWarszawa, 29.11.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia realizuje dziewięć projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do podwyższenia jakości usług sieciowych i wypracowania ich nowych rodzajów oraz przygotowuje trzy kolejne projekty w ramach pierwszego portfela Strategicznej Agendy Badawczej, poinformował wiceprezes Jarosław Broda.

"Pierwszy prezentowany portfel Strategicznej Agendy Badawczej Tauron dotyczy inteligentnych usług sieciowych. [...] Już dzisiaj prowadzimy dziewięć projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do podwyższenia jakości usług sieciowych świadczonych przez Tauron oraz wypracowania ich nowych rodzajów. Trzy kolejne projekty badawczo-rozwojowe dotyczące smart home, smart city i magazynowania energii są przygotowywane" - powiedział Broda, cytowany w komunikacie.

Zakres pierwszego portfela Strategicznej Agendy Badawczej wyznaczają trzy cele rozwojowe, którym przydzielono konkretne obszary badawcze:

- zarządzanie istniejącą infrastrukturą sieciową (m.in. automatyczna operatywność sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej oraz cyberbezpieczeństwo i ochrona danych pomiarowych);

- rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej (m.in. integracja generacji rozproszonej z siecią elektroenergetyczną i ciepłowniczą, aktywne monitorowanie i diagnostyka sieci elektroenergetycznych);

- nowe biznesy na bazie inteligentnej infrastruktury (m.in. rozwój produktów i usług na bazie IOT, efektywne ekonomicznie systemy magazynowania energii).

"Zadania zawarte w portfelu koncentrują się na poprawie niezawodności, bezpieczeństwa oraz jakości dostaw energii elektrycznej i ciepła, poprzez rozwój nowoczesnych technologii w obszarze diagnostyki, automatyzacji i digitalizacji procesów zarządczych, a także na rozwoju nowych usług w obszarze inteligentnych budynków, inteligentnych miast, czy usług związanych z zarządzaniem energią" - czytamy dalej w komunikacie.

Wśród prowadzonych aktualnie w Grupie Tauron projektów badawczo-rozwojowych związanych z usługami sieciowymi są m.in.: MdM - Platforma zarządzania danymi z zawansowanej infrastruktury pomiarowej, ZSDS - Zintegrowany System Diagnostyki Sieciowej i ESS - System bezprzerwowego zasilania odbiorców w sieciach dystrybucyjnych.

"Zadaniem projektu ProMoc jest z kolei wypracowanie rozwiązań umożliwiających wprowadzenie nowej usługi, jaką jest redukcja zapotrzebowania na energię elektryczną. Dzięki projektowi możliwe będzie wygenerowanie korzyści z efektywnego zarządzania mocą dla trzech uczestników rynku: klienta, firmy energetycznej kupującej energię elektryczną oraz podmiotu zarządzającego bezpieczeństwem krajowego systemu energetycznego" - wyjaśniono.

Ponadto w ramach tego portfela prowadzone są również dwa projekty, na które Tauron otrzymał finansowanie z programu Horyzont 2020 m.in.: ICP4life zakładający powstanie zintegrowanej platformy współpracy do projektowania, rozwoju i świadczenia "usług" dla firm w szczególności z sektora MŚP, a także Utilitiee mający na celu rozwój narzędzi wykorzystujących najnowsze techniki komunikacyjne pozwalające angażować konsumentów w działania na rzecz efektywności energetycznej.

Pod koniec marca 2017 r. Tauron informował, ze wdroży Strategiczną Agendę Badawczą (SAB), by zoptymalizować działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną (B+R+I) i osiągnąć wskazany w strategii poziom 25% przychodów z nowych biznesów.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)